Η Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- «Η Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις» θα εκτελεστεί ως εξής: -Υποέργο 1: «Η Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις».

ΣΚΟΠΟΣ: Το έργο φιλοδοξεί να καταγράψει την επίδραση στην ελληνική πολιτική σκηνή των επιδιώξεων των Μεγάλων Δυνάμεων &των βαλκανικών κρατών από τη λήξη του B΄ ΠΠ μέχρι & την πρώτη φάση του Ψυχρού Πολέμου, μέσω της χρήσης υλικού από τα αρχεία των εμπλεκόμενων χωρών. Σκοπός είναι η ανακάλυψη, μετάφραση, μελέτη & μεταφορά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σημαντικών αποχαρακτηρισμένων εγγράφωναπό τα αρχεία των πρώην σοσιαλιστικών χωρών & της Δύσης που αφορούν την υπό εξέταση χρονική περίοδο.

Το έργο αποτελεί την πρώτη απόπειρα συνθετικής αποτίμησης της επίδρασης των διεθνών σχέσεων στην ελ. πολιτική σκηνή της εν λόγω περιόδου, μετά από το άνοιγμα σημαντικών αρχείων στην Ανατ. Ευρώπη και την πρώην ΕΣΣΔ από την περίοδο 1989-1991 & εξής. Παράλληλα, αποσκοπεί να λειτουργήσει ως αποθετήριο μεγάλου όγκου άγνωστου και δυσεύρετου αρχειακού υλικού, το οποίο έτσι θα καταστεί προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο σε Έλληνες και μη ερευνητές.

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Ανάδειξη νέων στοιχείων για τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.
  • Μεταφορά στην Ελλάδα & κατάθεση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ικανού αριθμού από τα εξεταζόμενα αρχεία & η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
  • Απασχόληση νέων επιστημόνων που θα έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν την έρευνα τους & να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος.
  • Προώθηση της ακαδημαϊκής συνεργασίας & της διεπιστημονικότητας μέσα από συνέργειες επιστημόνων από διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα & εξωτερικό.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

  1. Η Ελλάδα & η Ανατολική Ευρώπη στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου.
  2. Η Ελλάδα & δυτικός κόσμος στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου.
  3. Η Ελλάδα & τα Βαλκάνια στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου.
  4. Συντονισμός- Διάχυση - Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Greece and the Cold War
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μαραντζίδης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζηβασιλείου Ευάνθης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μιχαηλίδης Ιάκωβος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1076
Mis:
380436
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-ΕΩΔ

ΝΕΑ