Νέες καταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CAT-BIOFUEL
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λάππας Άγγελος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαγιαννάκος Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βερύκιος Ξενοφών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1016
Mis:
380405
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ