ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

Η ανακάλυψη του γραφενίου άνοιξε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική περιοχή, που στοχεύει στην κατανόηση των ιδιοτήτων της γραφιτικής νανοδομής και στην εφαρμογή του σε διάφορα πεδία της νανοτεχνολογίας (μικροηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική, βιοτεχνολογία, νέα νανοσύνθετα υλικά κ.α.). Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μία διεπιστημονική ερευνητική προσπάθεια, μέσω της οποίας θα μελετηθεί πειραματικά και θεωρητικά το γραφένιο, καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωσής του σε πολυμερικά υλικά για τη δημιουργία καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών με εξαιρετικές μηχανικές, ηλεκτρικές και οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η θεωρητική και πειραματική μελέτη των μηχανικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων του γραφενίου. Οι ιδιότητες αυτές θα αξιοποιηθούν σε νέα σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας/ γραφενίου, που θα παραχθούν κατά την διάρκεια της πράξης. Τα παραχθέντα νανοσύνθετα υλικά θα μελετηθούν ως προς τις μηχανικές και οπτοηλεκτρονικές τους ιδιότητες.

Οι στόχοι της πράξης είναι:

 1. Παραγωγή γραφενικών δομών μέσω μηχανικής και χημικής αποφλοίωσης του γραφίτη και χημικής εναπόθεσης ατμών Μεθανίου,
 2. Μηχανικός, ηλεκτρικός και οπτικός χαρακτηρισμός των παραγόμενων γραφενικών δομών,
 3. Χημική τροποποίηση γραφενικών δομών και
 4. Ανάπτυξη ιεραρχικής μεθοδολογίας μοντελοποίησης της μηχανικής συμπεριφοράς του γραφενίου και των νανοσυνθέτων του.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις:

 1. Συντονισμός/Διαχείριση του Προγράμματος.
 2. Χημική Σύνθεση Νανοϋλικών βασισμένων στο Γραφένιο.
 3. Χαρακτηρισμός Νανοϋλικών.
 4. Μοντελοποίηση σε διάφορες κλίμακες μεγέθους / Προσομοίωση.
 5. Πολυλειτουργικά Σύνθετα Υλικά.
 6. Υβριδικά Υλικά για φωτοβολταϊκά κελιά βασισμένα στο γραφένιο.
 7. Προβολή/Δημοσιότητα.
 8. Αξιολόγηση.

 

GRAPHENECOMP / 380389

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GRAPHENECOMP
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσιτσιλιάνης Κώστας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαραβάνος Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουδουµάς Εµµανουήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λιανός Παναγιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
836
Mis:
380389
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
509 490.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΡΕ3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ