Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντιση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος για τη διερεύνηση της φύσεως των Εκλάμψεων ακτίνων-γ ("GRBNeT")

Abstract: 

Ο σκοπός της πράξης είναι η κατανόηση των διεργασιών που οδηγούν στις Εκλάμψεις Ακτίνων Γάμμα (Gamma Ray Burst-GRB) που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αστροφυσική. Πολλά μοντέλα προβλέπουν ότι οι GRB συνοδεύονται από ροή νετρίνο πολύ υψηλής ενέργειας. Συνεπώς η παρατήρησηνετρίνο σε χρονική σύμπτωση με GRB θα είχε καθοριστική σημασία για την διαλεύκανση των μηχανισμών παραγωγής. Η πόντιση και πειραματική λειτουργία σε βάθος 4000μ ενός τμήματος του τηλεσκοπίου ΝΕΣΤΩΡ ανοιχτά της Πύλου, με τη συμμετοχή των ομάδων που υποβάλουν την πρόταση, απέδειξε ότι οι τεχνολογικές δυσκολίες υποβρύχιας τηλεσκοπίας νετρίνο είναι διαχειρίσιμες. Οι ελληνικές ομάδες συνεργάζονται για την κατασκευή υποβρυχίου τηλεσκοπίου διαστάσεων κυβικού χιλιομέτρου (KM3NeT). Η ανίχνευση νετρίνο υψηλής ενέργειας από GRB θα απαιτούσε τηλεσκόπιο πολύ μεγαλύτερο του KM3NeT, πράγμα ανέφικτο λόγω κόστους. Το κόστος μειώνεται σημαντικά με την ανάπτυξη αυτόνομων (χωρίς σύνδεση με σταθμό ξηράς) συστοιχιών ανιχνευτών φωτός που αξιοποιούν τη χρονική σύμπτωση του νετρίνο με δορυφορικές ανιχνεύσεις GRB και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτόνομα ή να αποτελέσουν επέκταση του τηλεσκοπίου KM3NeT.

Ο στόχος της πράξης είναι η μελέτη, σχεδιασμός κατασκευή και πόντιση κατακόρυφης συστοιχίας ανιχνευτών φωτός με εvεργειακή και πληροφορική αυτονομία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Παράλληλα η συστοιχία αυτή θα φιλοξενεί όργανα και θα καταγράφει δεδομένα γεωδυναμικού ενδιαφέροντος σε μεγάλο βάθος.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Συντονισμός του έργου.
  2. σήματος νετρίνο από GRB – Βελτιστοποίηση ανιχνευτή.
  3. Προδιαγραφές αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών.
  4. Σχεδιασμός και κατασκευή αυτόνομης συστοιχίας.
  5. Δοκιμές Πεδίου.
  6. Ωκεανογραφικές συνθήκες στην περιοχή της λεκάνης του ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΔ της Πύλου.
  7. Εκλαϊκευση – Δημοσιότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GRBNeT
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μάρκου Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ραπίδης Πέτρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ρεσβάνης Λεωνίδας
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ανασοντζής Ευστράτιος Γ.
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοντογιάννης Χαρίλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
784
Mis:
380361
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ