Σχεδίαση και κατασκευή τρισδιάστατων ικριωμάτων για την ανάπτυξη τεχνητών ιστών

Abstract: 

Ο σκοπός της πράξης ειναι η σχεδίαση και κατασκευή τρισδιάστατων ικριωμάτων για την κατασκευή τεχνιτών ιστών, με εφαρμογές στην δερματολογία και την αναγέννηση οστών.

Οι στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η συστηματική σύνθεση και μελέτη ενός εύρους φωτοευαίσθητων βιο-συμβατών πολυμερών υλικών, κατάλληλων για χρήση σε εφαρμογές διφωτονικού πολυμερισμού και κατ’ επέκταση μικρο–στερεολιθογραφίας.
 2. Η διερεύνηση χρήσης κατασκευασθέντων αξιόπιστων τρισδιάστατων μικρο-δομών από οργανικά-ανόργανα πολυμερή για την ανάπτυξη αναλόγων δέρματος, και οστίτη ιστού.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 • Σύνθεση φωτοευαίσθητων υβριδικών υλικών για κυτταροκαλλιέργειες. Κατασκευή τρισδιάστατων δομών.
 • Σύνθεση φωτοευαίσθητων, βιοσυμβατών και βιοδιασπαστών υλικών, για να λειτουργήσουν ως ικριώματα μαλακών ιστών.
 • Ενεργοποίηση των υμενίων και δομών της με βιομόρια
 • Χρήση FBG αισθητήρων για την παρακολούθηση της κατασκευής τρισδιάστατων δομών, και κυτταροκαλλιεργιών
 • Σχεδιασμός ικριωμάτων σε CAD και δημιουργία αρχείων μηχανής.
 • Υπολογιστική προσομοίωση της συμπεριφοράς των ικριωμάτων σε στατικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον ροής.
 • Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την επαναλήψημη κατασκευή τρισδιάστατων ικριωμάτων.
 • Καθιέρωση μεθοδολογίας παρακολούθησης επιπέδου pH χρησιμοποιώντας οπτικούς αισθητήρες
 • Αξιολόγηση της καταλληλότητας των τρισδιάστατων ικριωμάτων από νέα υλικά με τη χρήση οστεοβλαστών και ανθρώπινων κυττάρων νωτιαίου μυελού.
 • Καλλιέργεια διαφορετικών ειδών κυττάρων πάνω στις τρισδιάστατες δομές. Κατασκευή πρωτοτύπων οστικών ικριωμάτων. Αξιολόγηση με την χρήση τεχνικών φθορισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
3DSET
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Φάρσαρη Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραλέκας Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζηνικολαΐδου Μαρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
473
Mis:
380278
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β43Ι9-ΜΡ5

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ