Ανίχνευση Κρίσιμων Διεπιστημονικών Διασυνδέσεων σε Γηράσκουσες Κοινωνίες

Abstract: 

Η πρόταση με τίτλο "ΘΑΛΗΣ - Πάντειο Πανεπιστήμιο - Ανίχνευση Κρίσιμων Διεπιστημονικών Διασυνδέσεων σε Γηράσκουσες Κοινωνίες" αναπτύσσει ένα διεπιστημονικό δίκτυο ερευνητών για την εξέταση κρίσιμων διεπιστημονικών διασυνδέσεων σε κοινωνίες που γερνούν.

H εξέταση των διαδικασιών γήρανσης θα έχει ως κεντρικό εργαλείο την ανάλυση με προηγμένες στατιστικές μεθόδους των στοιχείων των 3 κυμάτων της

 1. Έρευνας για την Υγεία,
 2. τη Γήρανση και τη
 3. Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE: Survey of Health Ageing and Retirement in Europe) με γνώμονα την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και προβαίνοντας σε ευθείες συγκρίσεις με τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων από τις ΗΠΑ και το ΗΒ (HRS & ELSA).

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι περιλαμβάνουν

 • την προαγωγή της μελέτης της γήρανσης ως διεπιστημονικό θέμα με την συγκρότηση συμπαγούς διεπιστημονικής ομάδας,
 • την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών,
 • τη συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και
 • την μελέτη προηγμένων οικονομετρικών και στατιστικών μεθόδων σε σύνθετα και πολύπλοκα δείγματα πάνελ.

Οι δράσεις / πακέτα εργασίας που θα αναπτυχθούν είναι

 1. φροντίδα, οικογένεια και ποιότητα ζωής,
 2. κατάσταση και προαγωγή υγείας, τρόποι ζωής: διεπιστημονική ανάλυση,
 3. διαδικασία συμμετοχής στην αγορά εργασίας και συνταξιοδότηση,
 4. γήρανση των μεταναστών του πρώτου κύματος μετανάστευσης,
 5. μεθοδολογικά θέματα, εστίαση σε θέμα που υπάρχει κύριο ενδιαφέρον από μια επιστημονική πλευρά, η ανάλυση του οποίου όμως προϋποθέτει εξέταση από άλλες ειδικότητες.
 6. Αξιολόγηση.
 7. Διάχυση αποτελεσμάτων Κεντρικό σημείο είναι οι διασυνδέσεις μεταξύ διακριτών ερευνητικών ενοτήτων και επιστημονικών προσεγγίσεων.

Οι δράσεις / πακέτα εργασίας που θα αναπτυχθούν προκρίνουν μια διεπιστημονική προσέγγιση που προσπαθεί να αξιοποιήσει αθέατες πλευρές της κοινωνικής συμπεριφοράς που βασίζονται σε διασυνδέσεις μεταξύ επιστημονικών πεδίων (υγεία, κοινωνία, οικονομία, οικογένεια) και να εντοπίσει πηγές προσαρμογών μέσω της αξιοποίησης καλών πρακτικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ICILAS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λυμπεράκη Αντιγόνη
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φιλαλήθης Αναστάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τήνιος Πλάτων
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Richardson Stephen-Clive

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
907
Mis:
380266
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
586 500.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΤ9-ΣΣΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ