Υδρόθειο (H2S) ένας νέος ενδογενής ρυθμιστής της αγγειογένεσης: μελέτες σηματοδότησης, φυσιολογικοί και παθοφυσιολογικοί ρόλοι και ανάπτυξη φαρμακολογικών

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ –Πανεπιστήμιο Πατρών- Υδρόθειο (H2S) ένας νέος ενδογενής ρυθμιστής της αγγειογένεσης: μελέτες σηματοδότησης, φυσιολογικοί και παθοφυσιολογικοί ρόλοι και ανάπτυξη φαρμακολογικών αναστολέων.

Τίτλος ερευνητικής πρότασης θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Υδρόθειο (H2S) ένας νέος ενδογενής ρυθμιστής της αγγειογένεσης: μελέτες σηματοδότησης, φυσιολογικοί και παθοφυσιολογικοί ρόλοι και ανάπτυξη φαρμακολογικών αναστολέων».

Σκοπός της πράξης είναι η δημιουργία νέας γνώσης γύρω από ένα καινούργιο σηματοδοτικό μόριο (Η2S) με δράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και ειδικότερα στην αγγειογένεση.

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργικής συνεργασίας των μελών των ερευνητικών ομάδων.

Ο Στόχος της πράξης είναι η προτεινόμενη μελέτη θα φέρει κοντά ένα ικανό αριθμό ερευνητών που υπηρετούν διαφορετικά αντικείμενα και βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισμένοι, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα συνεργασίας ώστε να απαντήσουν σύνθετα ερωτήματα που αφορούν τη δράση του Η2S.

Τα μέλη της ΚΕΟ και της ΟΕΣ θα συνεργαστούν προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως αυτά που ακολουθούν:

 • Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών δράσης της νέου σηματοδοτικού μορίου H2S στα κύτταρα του αγγειακού τοιχώματος (ενδοθηλιακά και λεία μυικά κύτταρα).
 • Μελέτη του ρόλου του H2S και των ενζύμων που το παράγουν στην ανάπτυξη νέων αγγείων in vivo.
 • Ρόλος του H2S στην αγγειογένεση που παρατηρείται σε παθοφυσιολογικές καταστάσεις.
 • Σχεδιασμός και σύνθεση νέων φαρμακολογικών ενώσεων που αναστέλλουν την παραγωγή H2S.

Δράσεις:

 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ.
 2. ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ Η2S ΣΕ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ.
 3. AΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ H2S ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IN VIVO.
 4. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ H2S ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ.
 5. Η2S ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΣΕ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
 6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ H2S.
 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
 8. Προμήθεια αναλωσίμων και αντιδραστηρίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
H2SBIOLOGY
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαπετρόπουλος Ανδρέας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κάραλη Κάτια
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βουρλούμης Διονύσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
565
Mis:
380259
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ω9-25Ρ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ