ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΝΤΟΣ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, ΑΪΒΑΛΙ: ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΝΤΟΣ,ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ,ΑΪΒΑΛΙ: ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ θα εκτελεστείως εξής: Υποέργο 1: «ΠΟΝΤΟΣ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, ΑΪΒΑΛΙ: ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι

 1. Να μελετήσει συστηματικά τα Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα, τρεις γλωσσικές ποικιλίες που απειλούνται με εξαφάνιση.
 2. Αξιοποιώντας προγενέστερη έρευνα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της θεωρητικής και ιστορικής γλωσσολογίας, της διαλεκτολογίας και της γλωσσικής επαφής.
 3. Στοχεύει στη μελέτη των συγκεκριμένων διαλέκτων με σκοπό να αποκαλυφθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους σε συγχρονικό επίπεδο.
 4. Να επισημανθεί η εξέλιξή τους.
 5. Να χαρτογραφηθεί η διαφοροποίησή τους.
 6. Αλλά και να εντοπισθούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τις υπόλοιπες Νεοελληνικές διαλέκτους.
 7. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη ανάλυση συγκεκριμένων φαινομένων που θα διαφωτίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές τυπολογικά γλώσσες επιδρούν η μία στην άλλη, αφού οι διάλεκτοι προέρχονται από γλώσσα διαχυτική (Ελληνικά) αλλά έχουν δεχτεί την επίδραση της συγκολλητικής Τουρκικής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
 2. Σχεδιασμός της Έρευνας-Καθορισμός των ερευνητικών στόχων
 3. Σχεδιασμός Μεθοδολογίας της Έρευνας
 4. Συλλογή
 5. Οργάνωση και επεξεργασία (επισημείωση και μεταγραφή) του υλικού–δημιουργία σώματος δεδομένων
 6. Υπολογιστική ανάπτυξη προϊόντων
 7. Γλωσσολογική ανάλυση
 8. Διάχυση των αποτελεσμάτων – δημοσιότητα
 9. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
AMiGre
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ράλλη Αγγελική
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παντελίδης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γαλιώτου Ελένη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
527
Mis:
380255
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-Ξ4Μ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ