ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZNO) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZNO) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ" θα εκτελεστεί ως εξής:

Ο Σκοπός της πράξης είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή προηγμένων νανοσυσκευών στους τομείς της νανοφωτονικής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων νανοδομημένων υλικών, και συγκεκριμένα απλών και υβριδικών νανοδομών του ημιαγώγιμου οξειδίου ZnO.

Οι στόχοι της πράξης είναι:

 • Η καθιέρωση μιας πειραματικής μεθοδολογίας ικανής να παρέχει με επαναλήψιμο τρόπο συγκεκριμένες μορφολογίες νανοδομών του ZnO.
 • Ο σχεδιασμός και κατασκευή μικρο- και νανο-δομών με στόχο την ανάπτυξη laser φωτονικών κρυστάλλων.
 • Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας αποδοτικής διάταξης ηλιακής κυψελίδας.
 • Η ανάπτυξη στενής και μόνιμης συνεργασίας των εμπλεκομένων ερευνητικών ομάδων.
 • Η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τεχνολογίες αιχμής και η παραγωγή διδακτόρων υψηλής ποιότητας.

Δράσεις:

 1. Σύνθεση και μορφοποίηση νανοδομών του ZnO σε κατάλληλα τροποποιημένα υποστρώματα.
 2. Παρασκευή υβριδικών και σύνθετων νανοκρυσταλλικών υλικών.
 3. Λεπτομερής χαρακτηρισμός δομής, μορφολογίας, δονητικών χαρακτηριστικών, ηλεκτρονικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των νανοδομών.
 4. Χαρακτηρισμός οπτικών ιδιοτήτων– Έλεγχος καταλληλότητας των νανοκρυστάλλων ZnO ως μέσα για random- και nano-lasing.
 5. Θεωρητική/Υπολογιστική μελέτη δομικών, οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων νανοκρυστάλλων του ZnO.
 6. Θεωρητική/Υπολογιστική μελέτη μαγνητικών ιδιοτήτων νανοκρυστάλλων του ZnO απουσία ή παρουσία προσμίξεων.
 7. Έλεγχος της καταλληλότητας των νανοκρυστάλλων του ZnO για χρήση σε ηλιακές κυψελίδες και κατασκευή φωτοβολταϊκών κυψελίδων.
 8. Αποτίμηση αποτελεσμάτων του Έργου/Μελλοντικές δράσεις.
 9. Συντονισμός Υποέργου.
 10. Δράσεις Δημοσιότητας, Προβολής και Διάχυσης Αποτελεσμάτων.
 11. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
na(Z)nOwire
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γιαννόπουλος Σπυρίδων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπασκούτας Σωτήρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Άγγλος Δημήτρης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1385
Mis:
380252
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΛΧ3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ