Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης

Abstract: 

Τίτλος πράξης: ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης.

Τίτλοι Δράσεων:

  1. Δίκτυα μεταγραφικών παραγόντων-miRNA στην αυτόανανέωση και διαφοροποίηση εμβρυικών και καρκινικών βλαστοκυττάρων.
  2. Επιπτώσεις της Υποπυρηνικής οργάνωσης και του μηχανισμού επιδιόρθωσης του DNA στην έκφραση των miRNA
  3. Ταυτοποίηση -ανάλυση του ρόλου miRNAs στη βιολογία Νευρικών Βλαστοκυττάρων και Νευρικών Καρκινικών Βλαστοκυττάρων.
  4. Διαχείριση και Αξιολόγηση.

Πεδίο έρευνας: Τα miRNΑ, σημαντικοί στόχοι στη Βιο-έρευνα, λόγω του ρόλου στη πρόσδεση σε mRNAs, και αποικοδόμηση ή μεταφραστική τους καταστολή. Λόγω της ποικιλότητας, ρύθμισης, δικτύωσης και εξειδίκευσης στόχων, τα miRNAs εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα φυσιολογικών διεργασιών όπως, διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμό, επιβίωση και οργανογένεση.

Σκοπός: Η κατανόηση του ρόλου στη ανάπτυξη και κυτταρική ομοιοστασία θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σε βασικούς μηχανισμούς γονιδιακής ρύθμισης και την ανάπτυξη νέων μοριακών εργαλείων στη γνώση βιολογικών συστημάτων. Η εμπειρία, συμπληρωματικότητα, εκτεταμένη συνεργασία, και ποικιλία πεδίων, στη κοινοπραξία θα επιτρέψει την επιτυχή εφαρμογή γονιδιωματικών και προτεϊνωματικών και μοριακών, κυτταρικών και γενετικών προσεγγίσεων στη διερεύνηση του ρόλου των miRNAs στη ρύθμιση αυτοανανέωσης, διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης.

Στόχοι:

  • ο ελέγχος απο miRNA αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης εμβρυικών βλαστοκύτταρων και νεοπλασίας μαστού και νευρικού συστήματος,
  • η απορύθμιση των miRNA σε βλάβη του DNA και ογκογένεση,
  • ενδοπυρηνική τοπολογία των γενετικών τόπων microRNA σε συσχέτιση με την έκφραση τους καθώς και οι μεταγραφικοί παράγοντες που τη ρυθμίζουν και
  • miRNAs ως στόχοι για μοριακή διάγνωση και θεραπεία σε καρκίνο και κυτταρική γήρανση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
miREG
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαματθαιάκης Iωσήφ
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σπηλιανάκης Χαράλαμπος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μιχαηλίδης Θεολόγος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1435
Mis:
380247
Διάρκεια (μήνες):
41
Προϋπολογισμός:
575 523.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(6/7/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης», με MIS: 380247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. - ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)