Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ανάπτυξη, σύγκλιση και διασυνδέσεις με παγκόσμια οικονομία

Abstract: 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική και κοινωνική ιστορία της ανάπτυξης είκοσι (20) πόλεων-λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας από τα τέλη του 18ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα καθώς και η ένταξή και η σύγκλισή τους στην παγκόσμια αγορά. Στο δεύτερο μισό του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα η περιοχή μετατράπηκε στον μεγαλύτερο εξαγωγέα σιτηρών του κόσμου προκαλώντας ανάπτυξη, την σύγκλιση των αγορών και την ολοκλήρωσή τους στην παγκόσμια οικονομία.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  • Πρόοδος στη γνώση της οικονομικής ιστορίας της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και οι διασυνδέσεις της με την παγκόσμια οικονομία.
  • Η ουσία του προγράμματος είναι η διεθνής συνεργασία και η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα των χωρώ της Μαύρης Θάλασσας μέσω ενός συλλογικού και οργανωμένου ερευνητικού ανοίγματος σε μια περιοχή που είναι σχεδόν απροσπέλαστη στον ανεξάρτητο ερευνητή.
  • Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανανέωση των μεθοδολογικών αναλυτικών εργαλείων και στη διεθνοποίηση των ελληνικών ιστορικών σπουδών.

Δράσεις:

  1. Συλλογή και καταγραφή αρχειακού υλικού: θα γίνει εντοπισμός, συλλογή και καταγραφή τεκμηρίων από αρχεία καθώς και συγκέντρωση δημοσιευμένων πηγών και δευτερογενούς σχετικής βιβλιογραφίας. 
  2. Δημιουργία βάσεων δεδομένων: θα γίνει η επεξεργασία του συλλεγέντος υλικού και η συγκρότηση ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών με βάση την πόλη-λιμάνι. 
  3. Συνέδρια: παράλληλα με την έρευνα θα γίνεται η διεξαγωγή συνεδρίων για προετοιμασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας. 
  4. Συγγραφή τόμων: όλες οι ομάδες εργασίας μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς στο εξωτερικό θα συγγράψουν τους παραδοτέους συλλογικούς τόμους και διαμορφώοσουν την ιστοσελίδα για την διάχυση των αποτελεσμάτων.
  5. Συντονισμός έργου και αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
blacksea
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Ιονίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Χαρλαύτη Αγγελική-Χαρίκλεια
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζηιωσήφ Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πετμεζάς Σωκράτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σιφναίου Ευρυδίκη
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κολώνας Βασίλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πάλλης Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1155
Mis:
380245
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ