Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία των μνημείων και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία των μνημείων και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου, θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία των μνημείων και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου».

Σκοπός της έρευνας είναι αφενός η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων, που θα περιλαμβάνει καινοτόμους μεθόδους, ασφαλείς για το περιβάλλον και τα μνημεία, και αφετέρου η ενσωμάτωση αυτών των μεθόδων στο σχεδιασμό των αρχαιολογικών χώρων με στόχο την ανάδειξη της ιστορικότητας του τοπίου.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής αυτοφυούς βλάστησης και προβλημάτων σε αρχαιολογικούς χώρους
 2. Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών αποτύπωσης και χωρικής ανάλυσης της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων
 3. Ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων, που προκαλούνται από την παρουσία αυτοφυούς βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους
 4. Δημιουργία μιγμάτων θαμνωδών, καθώς και ποωδών, αυτοφυών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, κατάλληλων για δημιουργία εδαφοκάλυψης σε αρχαιολογικούς χώρους
 5. Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσέγγισης αρχών σχεδιασμού βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους και πιλοτικές εφαρμογές

Διακρίνουμε τις εξής δράσεις:

 • Καταγραφή αυτοφυών ειδών και πυκνότητας αυτών, καταγραφή χρησιμοποιούμενων αδρανών υλικών εδαφοκάλυψης, καταγραφή προβλημάτων που προκαλούνται από την παρουσία ανεξέλεγκτης αυτοφυούς βλάστησης σε 7 αρχαιολογικούς χώρους και δημιουργία συστήματος προσέγγισης προβλημάτων.
 • Ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης βλάστησης σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους.
 • Αξιολόγηση θαμνωδών και ποωδών αυτοφυών με στόχο τη χρήση τους σε αρχαιολογικούς χώρους για διαχείριση της βλάστησης και ανάδειξη του χώρου.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσέγγισης αρχών σχεδιασμού βλάστησης και πιλοτικές προτάσεις διαμόρφωσης βλάστησης στους επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους.
 • Αξιολόγηση της Πράξη
 • Αξιολόγηση

 

ARCHAEOSCAPE / MIS: 380237
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ARCHAEOSCAPE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαφωτίου Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Οικονόμου Γαρυφαλλιά
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λέφας Παύλος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κάρτσωνας Επαμεινώνδας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1030
Mis:
380237
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
586 500.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-Ψ1Κ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ