Αξιοποίηση φυσικών αντιοξειδωτικών στην εκτροφή των αγροτικών ζώων για παράγωγη προϊόντων ποιότητας

Abstract: 

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη των επιδράσεων της ενσωμάτωσης διαφορετικών επιπέδων φλαβονοειδών (εσπεριδίνης και ναρινγίνης) στο σιτηρέσιο πτηνών και μηρυκαστικών ζώων στα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων (κρέας, γάλα και αυγά).

Για την καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων των φλαβονοειδών, έχουν καταρτιστεί επτά (7) διαφορετικοί πειραματισμοί, στοχευμένοι ανά περίπτωση, σε συγκεκριμένο είδος ζώου (κρεοπαραγωγά ορνίθια, αμνοί κρεοπαραγωγής, προβατίνες γαλακτοπαραγωγής, όρνιθες ωοπαραγωγής) και προϊόντος (κρέας, γάλα, αβγά), ώστε τα αποτελέσματα να είναι κατανοητά και αξιοποιήσιμα. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης της δράσης και του μεταβολισμού των υπό εξέταση ουσιών, μέσα από προσδιορισμό τους στο αίμα και τα παραγόμενα ζωικά προϊόντα (κρέας, γάλα, αβγά), καθώς και της εύρεσης πιθανής επίδρασής τους στην έκφραση γονιδίων, που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των λιπών.

Κύριος Στόχος: Η μελέτη των επιδράσεων του εμπλουτισμού του σιτηρεσίου των αγροτικών ζώων (μηρυκαστικών-πτηνών) με τα κυριότερα φλαβονοειδή (εσπεριδίνη και ναρινγίνη) στα χαρακτηριστικά των παραγόμενων ζωικών προϊόντων (κρέας, γάλα και αυγά).

Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Ανίχνευση των φλαβονοειδών στο αίμα και σε ζωικά προϊόντα.
  2. Ενσωμάτωση των φλαβονοειδών στο σιτηρέσιο των ζώων.
  3. Επίδραση των φλαβονοειδών στην ποιότητα του σφάγιου ορνιθίων κρεοπαραγωγής.
  4. Επίδραση των φλαβονοειδών στην ποιότητα σφαγίου και κρέατος αμνών.
  5. Επίδραση των φλαβονοειδών στην ποιότητα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
  6. Επίδραση των φλαβονοειδών στην ποιότητα αυγών ωοπαραγωγών ορνίθων.
  7. Επίδραση των φλαβονοειδών στην έκφραση γονιδίων.
  8. Αξιολόγηση της πράξης.
  9. Δημοσιότητα & διάχυση αποτελεσμάτων.

 

EADAP / MIS 380231

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
EADAP
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Δεληγεώργης Στυλιανός
Επιστημ. Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δεληγεώργης Στυλιανός
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πολίτης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζουμπουλάκης Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μασούρας Θεόφιλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
23
Mis:
380231
Διάρκεια (μήνες):
46
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ω9-ΕΦ2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ