ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ- ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ θα εκτελεστεί ως εξής: • Υποέργο 1: «ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ» • Υποέργο 2: «Προμήθεια Αναλωσίμων» Τα αυτοάνοσα νοσήματα προκαλούν σημαντικές και μακρόχρονες διαταραχές αποτελώντας κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Παρουσιάζονται από την παιδική ηλικία και συχνά αποτελούν αιτία θανάτου.

Υπό την παρούσα πρόταση, στόχος μας είναι να ερευνήσουμε αρκετές παραμέτρους της αυτοανοσίας εστιάζοντας σε μοντέλα αυτοάνοσα νοσήματα, τόσο οργανοειδικές (myasthenia gravis, multiple sclerosis, neuromyelitis optica, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, autoimmune limbic encephalitis) όσο και συστηματικές (Sjogren's syndrome). Η επιλογή μας να μελετήσουμε μια τόσο ευρεία ομάδα αυτοάνοσων νοσημάτων βασίζεται στο βασικό μας στόχο, δηλαδή στην αναζήτηση κοινών αιτιολογικών παραγόντων και παθοφυσιολογικών μονοπατιών, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συγκριτική μελέτη διαφορετικών νοσημάτων. Επιπρόσθετα, οι εμπλεκόμενες ομάδες έχουν πολύχρονη ερευνητική και κλινική εμπειρία πάνω σε αυτά τα νοσήματα.

Σκοπεύουμε στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προσεγγίσεων ώστε να αναγνωρισθούν γενετικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην αυτοανοσία, να ευρεθούν νέοι αντιγονικοί στόχοι και να συσχετισθούν αντισώματα με νόσους στην κατεύθυνση της ανακάλυψης και βελτίωσης διαγνωστικών μεθοδολογιών. Τα αποτελέσματα του έργου έχουν ως σκοπό να συνεισφέρουν στη βελτίωση της Υγείας των νοσούντων από σχετικά νοσήματα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Παθοφυσιολογία Οργανοειδικής Αυτοανοσίας
  2. Παθοφυσιολογία Συστηματικής Αυτοανοσίας
  3. Γενετικοί Παράγοντες στην Αυτοανοσία
  4. Ανάπτυξη Νέων Διαγνωστικών Μεθόδων
  5. Διαχείριση
  6. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
AUTOIMMUNITY
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τζάρτος Σωκράτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τζιούφας Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γερμενής Αναστάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1089
Mis:
380221
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-76Ζ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ