Ανάπτυξη Πολυ-λειτουργικών Μαγνητικών Νανοσωματιδίων για τη Στοχευμένη Χορήγηση Αντικαρκινικών Φαρμάκων

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών- Ανάπτυξη Πολυ-λειτουργικών Μαγνητικών Νανοσωματιδίων για τη Στοχευμένη Χορήγηση Αντικαρκινικών Φαρμάκων θα εκτελεστεί ως εξής:

  1. Υποέργο 1: «Ανάπτυξη Πολυ-λειτουργικών Μαγνητικών Νανοσωματιδίων για τη Στοχευμένη Χορήγηση Αντικαρκινικών Φαρμάκων».
  2. Υποέργο 2: «Προμηθεια Εξοπλισμού/Λογισμικού».
  3. Υποέργο 3: «Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων αντιμετώπισης του καρκίνου, μέσω νέωνν νανοφορέων χορήγησης αντικαρκινικών φαρμάκων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι ο προσδιορισμός ενός ή περισσότερων προϊόντων (δηλαδή φαρμακευτικών νανοφορέων) οι οποίοι θα επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη αντικαρκινική δραστικότητα σε πειραματικά μοντέλα καρκινικών όγκων σε μύες. Επίσης, στόχος είναι τα δομικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων νανοφορέων να επιτρέψουν η αντικαρκινική δραστικότητα να είναι ανταγωνιστική ή/και βελτιωμένη σε σχέση με αυτή που έχει παρατηρηθεί σε άλλους παραπλήσιους νανοφορείς που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία.

Δράσεις:

  1. Διαχείριση του έργου και διάχυση αποτελεσμάτων.
  2. Σύνθεση Πολυμερών.
  3. Παρασκευή πολυλειτουργικών μαγνητικών νανοσωματιδίων.
  4. Δομικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
  5. Κυτταρικές μελέτες (in-vitro).
  6. Μελέτες σε πειραματόζωα (in-vivo).
  7. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MAGNANODRUGS
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πίσπας Αστέριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπουρόπουλος Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδημητρίου Ευαγγελία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
288
Mis:
380212
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-ΘΘΛ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ