Χρήση μεταβολικής μηχανικής για την ετερόλογη βιοσύνθεση υδροξυτυροσόλης από τον Saccharomyces cerevisiae και το Chlamydomonas reinhardtii με την αξιοποίηση γενετικών πόρων ελαίας, Arabidopsis thaliana και μικροοργανισμών με εφαρμογές στη φυτοπροστασία

Abstract: 

Η ΠΡΑΞΗ: ΘΑΛΗΣ–ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – «Χρήση μεταβολικής μηχανικής για την ετερόλογη βιοσύνθεση υδροξυτυροσόλης (ΗΤ) από τον Saccharomyces cerevisiae και το Chlamydomonas reinhardtii με την αξιοποίηση γενετικών πόρων ελαίας, Arabidopsis thaliana και μικροοργανισμών με εφαρμογές στη φυτοπροστασία», αποτελείται από 1 υποέργο.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η άμεση απομόνωσή της ΗΤ από τους φυτικούς ιστούς ή μικροοργανισμούς και η χρήση της απευθείας στη φυτοπροστασία ενάντια σε σημαντικά φυτοπαθογόνα.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Η συνέργεια ακαδημαϊκών και ερευνητικών ομάδων
 • Η ανάπτυξη καθώς και η σύγκριση καινοτόμων προϊόντων τεχνολογίας
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων απομόνωσης της ΗΤ και εφαρμογής των εκχυλισμάτων στη Φυτοπροστασία

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Κλωνοποίηση των γονιδίων μονοπατιών Α και Β, που οδηγούν στην βιοσύνθεση της υδροξυτυροσόλης.
 2. Δημιουργία κατάλληλων DNA πολυγονιδιακών κατασκευών για την έκφραση της ΗΤ σε ετερόλογους οργανισμούς.
 3. Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων στελεχών οργανισμών μοντέλων (Chlamydomonas reinhardtii, Saccharomyces cerevisiae και Arabidopsis) που θα επιτρέπουν την ετερόλογη βιοσύνθεση της ΗΤ.
 4. Έλεγχος έκφρασης και επίπεδα μεταβολικής δραστηριότητας τροποποιημένου βιοσυνθετικού μονοπατιού ΗΤ.
 5. Ανάλυση ροής μεταβολιτών στα γενετικά τροποποιημένα στελέχη για την αποδοτικότερη και οικονομικότερη παραγωγή της ΗΤ.
 6. Μελέτη βελτιστοποίησης παραγωγής συγκεντρώσεων ΗΤ δια της διαθεσιμότητας προδρόμων ουσιών ή δια της αύξησης της ενεργότητας των ενζύμων του προτεινόμενου βιοσυνθετικού μονοπατιού της ΗΤ.
 7. ελέτη βιοσύνθεσης της υδροξυτυροσόλης στην ελιά.
 8. Εξειδικευμένη απομόνωση ΗΤ με την κατασκευή και χρήση MIPs.
 9. Επιλογή των κατάλληλα μεταβολικά τροποποιημένων στελεχών οργανισμών με βέλτιστη παραγωγή ΗΤ για την αναστολή ανάπτυξης φυτοπαθογόνων.
 10. Διοίκηση και Διαχείριση του έργου και διάχυση αποτελεσμάτων.
 11. Αξιολόγηση του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BIOHYDROX-T
Συντονιστής:
ΤΕΙ Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βερβερίδης Φίλιππος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μακρής Αντώνιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
639
Mis:
380210
Διάρκεια (μήνες):
36
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ