Μελέτη μηχανισμών Νευροεκφυλισμού στην Νόσο Alzheimer

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ–ΕΚΠΑ-Μελέτη μηχανισμών νευροεκφυλισμού στην νόσο Alzheimer θα εκτελεστεί ως εξής:

 • Υποέργο 1: Μελέτη μηχανισμών νευροεκφυλισμού στην νόσο Alzheimer.
 • Υποέργο 2: Προμήθεια Αντιδραστηρίων Θεωρείται ότι τα νευροεκφυλιστικά μονοπάτια που οδηγούν στην νόσο Alzheimer (AD) συγκλίνουν στην τροποποίηση του μεταβολισμού της πρωτεΐνης APP και ότι το ανοσοποιητικό σύστημα και η ομοιόσταση του Ca συμβάλλουν στην AD. Ως εκ τούτου, η έρευνα έχει επικεντρωθεί στην ρύθμιση του μεταβολισμού της APP για να περιοριστεί η παραγωγή Αβ, ο σχηματισμός των πλακών αμυλοειδούς και στο ρόλο της ανοσολογικής απόκρισης.

Σκοπός: Μελέτη του ρόλου των Homer, Ca2 + και ATX στις αλληλεπιδράσεις, το μεταβολισμό και τη λειτουργία της APP και του ρόλου της APOE στην ανοσολογική απόκριση στην AD.

Στόχοι:

 • Ρύθμιση της αλληλεπίδρασης APP/Homer3 μέσω υποδοχέων νευροδιαβιβαστών, ασβεστίου και Αβ ολιγομερών.
 • Μελέτη του ρόλου της ATX στην AD.
 • Μελέτη του ρόλου της APOΕ στην φλεγμονώδη απόκριση και την τοξικότητα των Αβ ολιγομερών.

Δράσεις:

 1. Ρύθμιση της αλληλεπίδρασης APP/Homer3 μέσω της νευρωνικής εκπόλωσης, του γλουταμικού, του ασβεστίου και της φωσφορυλίωσης.
 2. Ρύθμιση της αλληλεπίδρασης APP/Homer3 μέσω της ρύθμισης της αγωγιμότητας καναλιών ασβεστίου.
 3. Ρύθμιση της έκφρασης πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην ομοιόσταση του ασβεστίου με microRNAs η επίδρασή τους στο μεταβολισμό της APP, στην τοξικότητα της Αβ και στην αλληλεπίδραση APP/Homer3.
 4. Ρύθμιση της αλληλεπίδρασης APP/Homer3 από Αβ ολιγομερή.
 5. Μελέτη της επίδρασης της γενετικής εξάλειψης της ATX στην παθολογία της AD.
 6. Μελέτη της αλληλεπίδρασης ATX/Αβ, ATX/tau, και της συσσώρευσης tau και Αβ στον εγκέφαλο διαγονιδιακών Δροσόφιλα.
 7. Μελέτη του ρόλου της APOΕ στην απόκριση των μικρογλοιακών κυττάρων μετά από ρυθμιζόμενη εξάλειψη του γονιδίου της APOE στα μικρογλοιακά κύτταρα σε διαγονιδιακά ποντίκια AD.
 8. Μελέτη της αλληλεπίδρασης της APOΕ και Αβ ολιγομερών στην φλεγμονώδη απόκριση στη AD.
 9. Εκθέσεις -Εξωτερική αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Neurad
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ευθυμιόπουλος Σπύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σκουλάκης Ευθύμιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεωργόπουλος Σπύρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
359
Mis:
380201
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
858 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΛΛΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ