Επίπεδα διαταραχής του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφασία: σχέσεις με ελλείμματα επεξεργασίας, εγκεφαλική βλάβη και προσεγγίσεις θεραπείας

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - Επίπεδα διαταραχής του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφασία: σχέσεις με ελλείμματα επεξεργασίας, εγκεφαλική βλάβη και προσεγγίσεις θεραπείας θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Επίπεδα διαταραχής του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφασία: σχέσεις με ελλείμματα επεξεργασίας, εγκεφαλική βλάβη και προσεγγίσεις θεραπείας».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη της αφασίας, μιας επίκτητης γλωσσικής διαταραχής που μπορεί να πλήττει τόσο την παραγωγή όσο και την κατανόηση.

Η έρευνα για την αφασία έχει εστιάσει σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα, αλλά λίγες μελέτες έχουν συνεξετάσει αυτά τα επίπεδα, προκειμένου να κατανοήσουν τις μεταξύ τους διασυνδέσεις. Επιπλέον, η έρευνα δεν έχει συσχετίσει τις αφασικές διαταραχές με τις συνυπάρχουσες νευροψυχολογικές διαταραχές, έτσι ώστε να αναδειχθεί ποιες εγκεφαλικές δομές είναι κρίσιμες για τη γλώσσα και προκαλούν (τα καθαρά αφασικά συμπτώματα, ιδιαιτέρως τα μόνιμα και σοβαρά ελλείμματα. Τέλος, λίγες μελέτες λογοθεραπευτικής παρέμβασης έχουν εστιάσει σε θεραπεία του προτασιακού επιπέδου και, επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες δεν έχουν συγκρίνει διαφορετικά είδη θεραπείας.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Η σε βάθος διερεύνηση διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων στην αφασία, καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων.
  2. Η μελέτη της σχέσης άλλων νευροψυχολογικών διαταραχών και αφασικών διαταραχών.
  3. Η αξιολόγηση των αφασικών διαταραχών, των συμπτωμάτων τους και του επιπέδου της σοβαρότητάς τους, σε συνάρτηση με την έκταση και τη θέση της βλάβης στο αριστερό ημισφαίριο.
  4. Η σε βάθος διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών ειδών λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις

  1. Μορφολογία και σύνταξη
  2. Αφήγηση
  3. Νευροψυχολογικές λειτουργίες
  4. Φυσική πορεία της αφασίας
  5. Λογοθεραπεία
  6. Διαχείρηση – Δημοσιότητα - Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
APHASIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Οικονόμου Αλεξάνδρα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαθανασίου Ηλίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
977
Mis:
380192
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΗΩ3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ