Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα

Abstract: 

Υποέργο 1 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΑ.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη καινοτομικής τεχνολογίας με τον κατάλληλο συνδυασμό τεχνογνωσίας από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς για την παρασκευή νανοδομημένων προίόντων από αλούμινα με μεταλλικά πρόσθετα με άμεσο επακόλουθο τη δραστική βελτίωση πολλών ιδιοτήτων, μηχανική αντοχή, δυσθραυστότητα, αντοχή σε φθορά, κ.ά., καθιστώντας τα άκρως εξαιρετικά υποψήφια σε πληθώρα εφαρμογών. Παρά την υψηλή διαθεσιμότητα νανοκόνεων, μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η παραγωγή νανοδομημένων προϊόντων λόγω σημαντικών προβλημάτων που πηγάζουν από την ίδια τη φύση των νανοσωματιδίων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Η σύνθεση εξαιρετικά ενεργών νανοκόνεων αλούμινας με μεταλλικά εγκλείσματα.
 • Η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μιας αποτελεσματικής παραγωγικής διεργασίας (επεξεργασία-μορφοποίηση-πυροσυσσωμάτωση νανοκόνεων) για τη διατήρηση της νανοδομής στο προίόν.
 • Η ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών με εξαιρετικές ιδιότητες για ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές.
 • Ο χαρακτηρισμός των προϊόντων σε περιβάλλοντα που προσομοιάζουν ακραίες συνθήκες λειτουργίας.
 • Η εξαγωγή μαθηματικών και στατιστικών μοντέλων για την κατανόηση των φυσικοχημικών διεργασιών που σχετίζονται με την νανοσωματιδιακή φύση, την συσχέτιση των ιδιοτήτων με τη νανοδομή τους και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός.
 2. Προδιαγραφές–Σύνθεση νανοκόνεων.
 3. Διασπορά νανοκόνεων/Έλεγχος συσσωματωμάτων.
 4. Μορφοποίηση.
 5. Πυροσυσσωμάτωση.
 6. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς και αξιοπιστίας των νανοδομημένων προϊόντων.
 7. Θεωρητική και υπολογιστική ανάλυση συσχέτισης διεργασιών, μικροδομής, ιδιοτήτων των κεραμικών προϊόντων.
 8. Βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας-Κλιμάκωση μεγέθους.
 9. Στρατηγική Διάχυσης και Εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
 10. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NAMCO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τσετσέκου Αθηνά
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Διαλλινάς Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσιούρβας Δημήτρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αγαθόπουλος Συμεών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
668
Mis:
380143
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-ΖΘΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ