Ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς: αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την ακριβή ψηφιακή αποτύπωση και αναδημιουργία σκελετικών τμημάτων των τελευταίων ευρωπαϊκών ελεφάντων

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Υποέργο 1 – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ θα εκτελεστεί ως εξής:

Η Ελλάδα ξεχωρίζει για την πλούσια φυσική κληρονομιά της. Οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ευρήματα των τελευταίων ευρωπαϊκών ελεφάντων (Elephas tiliensis) που έζησαν στην Τήλο και δίνουν πληροφορίες για το παλαιοπεριβάλλον.

Ο Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της νήσου Τήλου και των νάνων ελεφάντων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών ώστε το ευρύ κοινό να γνωρίσει από κοντά ένα είδος που έχει εξαφανιστεί από την Ευρώπη εδώ και 4.000 χρόνια και αποτελεί μοναδικό Ελληνικό και Ευρωπαϊκό φυσικό θησαυρό.

Οι Στόχο : Ανακατασκευή ανασύνθεση ενός ολόκληρου βιομετρικά ορθών διαστάσεων και υψηλής ακριβείας σκελετού των τελευταίων Ευρωπαϊκών Ελεφάντων και παρουσίαση των διαδικασιών και του σκελετού του διαδοχικά σε 4 χώρους – μουσεία και παραμονή επ΄αόριστο και στην Νήσο Τήλο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΩΝ ΟΣΤΩΝ
 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΤΙΓΟΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 4. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΣΤΩΝ
 5. ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
 6. ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
 7. ΑΛΛΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΧΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
 10. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
 11. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 12. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 13. ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 14. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
 15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

http://rplab.mech.ntua.gr/thalis/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MECHANIMAL
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Προβατίδης Χριστόφορος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θεοδώρου Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λεγάκις Αναστάσιος-Μανώλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μέγας Παναγιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1379
Mis:
380135
Διάρκεια (μήνες):
40
Προϋπολογισμός:
485 440.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4139-Τ7Ι

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ