Συγκρότηση ψηφιακού αρχείου αλχημείας στο Βυζάντιο και στις ελληνόφωνες περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας και εκπαιδευτική και πολιτιστική αξιοποίηση του

Abstract: 

ΠΡΑΞΗ: ΘΑΛΗΣ – ΕΙΕ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Σκοπός: να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό στην ιστοριογραφία των επιστημών, ερευνώντας και χαρτογραφώντας τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αλχημεία μέσα από τη συγκρότηση μιας προσβάσιμης και εύχρηστης βάσης δεδομένων και μεταδεδομένων.

Η πράξη έχει τη στήριξη της Διεθνούς Ακαδημίας της Ιστορίας των Επιστημών.

Στόχοι:

 1. Εντοπισμός, συλλογή, ψηφιοποίηση και ταξινόμηση των χειρογράφων και έντυπων πηγών που σχετίζονται με την αλχημεία στην ελληνική γλώσσα κατά την περίοδο του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
 2. Συλλογή και ταξινόμηση της δευτερογενούς βιβλιογραφίας.
 3. Συγγραφή προσωπογραφικών λημμάτων για κάθε συγγραφέα που θα ταυτοποιηθεί.
 4. Αξιολόγηση των αλλαγών ή μεταπλάσεων της βυζαντινής αλχημικής παράδοσης,και η εξακρίβωση των σχέσεών της με την ελληνιστική, αραβική, ή λατινική αλχημεία.
 5. Προσδιορισμός των καμπών της εξέλιξης της αλχημείας στις ελληνόφωνες κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον 15ο ως τον 18ο αιώνα, καθώς και μετά τη μετάβαση στην πρώιμη νεωτερική «χυμική».
 6. Εμπλουτισμός της ιστοριογραφίας του Βυζαντίου και της οθωμανικής περιόδου.
 7. Παραγωγή ιστορικού υλικού πρόσφορου να αξιοποιηθεί σε εκπαιδευτικές εφαρμογές και κατάλληλου για δραστηριότητες οι οποίες θα καταλλιεργούν, στο ευρύτερο κοινό, μιαν επίγνωση των διαφορετικών χρονικοτήτων που συναρθρώνονται στην ιστορία της επιστήμης και καθιστούν τα γραπτά μνημεία αυτής της ιστορίαςεκφάνσεις της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Δράσεις:

 1. Μελέτη βιβλιοθηκών και συγκρότηση του σώματος των κειμένων.
 2. Συλλογή και ταξινόμηση της βιβλιογραφίας.
 3. Μελέτη του σώματος των χειρογράφων.
 4. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων.
 5. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 6. Διάχυση.
 7. Διαχείριση και διοικητική υποστήριξη.
 8. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DACALBO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Νικολαΐδης Ευθύμιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Bokaris Efthymios

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
415
Mis:
380051
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
599 725.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΤΒ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ