Βιοσύνθεση και Γενετική Επιλογή Κυκλικών Πεπτιδίων με Εν Δυνάμει Θεραπευτικές Ιδιότητες Κατά της Νόσου Alzheimer: Αναστολείς της συσσωμάτωσης της Αβ πρωτεΐνη

Abstract: 

"ΘΑΛΗΣ – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Βιοσύνθεση και Γενετική Επιλογή Κυκλικών Πεπτιδίων με Εν Δυνάμει Θεραπευτικές Ιδιότητες Κατά της Νόσου Alzheimer: Αναστολείς της συσσωμάτωσης της Αβ πρωτεΐνης". Υποέργο 1: "Βιοσύνθεση και Γενετική Επιλογή Κυκλικών Πεπτιδίων με Εν Δυνάμει Θεραπευτικές Ιδιότητες Κατά της Νόσου Alzheimer: Αναστολείς της συσσωμάτωσης της Αβ πρωτεΐνης".

Στόχος του έργου είναι η ανακάλυψη κυκλικών πεπτιδίων που επιδιορθώνουν την εσφαλμένη αναδίπλωση της Αβ και αποτρέπουν τον εκφυλισμό των ανθρώπινων νευρώνων με σκοπό τη θεραπεία της νόσου Alzheimer.

Δράσεις

 1. Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 2. Υποβολή ετήσιων εκθέσεων προόδου.
 3. Υποβολή απολογιστικής έκθεσης.
 4. Διάχυση αποτελεσμάτων.
 5. Γενετική επιλογή πεπτιδίων που αποτρέπουν τη συσσωμάτωση της Αβ.
 6. Κατασκευή πλασμιδίων που κωδικοποιούν βιβλιοθήκες κυκλικών πεπτιδίων.
 7. Γενετική επιλογή πεπτιδίων που αποτρέπουν τη συσσωμάτωση της Αβ πρωτεΐνης.
 8. Απομόνωση κυκλικών πεπτιδίων και μελέτη της επίδρασης τους στην αναδίπλωση της Αβ.
 9. Χημική σύνθεση πεπτιδίων.
 10. Βιοσύνθεση πεπτιδίων.
 11. Μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων πεπτιδίων στην συσσωμάτωση της Αβ.
 12. Μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων πεπτιδίων στις νευροτοξικές δράσεις ολιγομερών της Αβ.
 13. In vitro μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων πεπτιδίων στο σχηματισμό ολιγομερών της Αβ.
 14. In vivo μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων πεπτιδίων στο σχηματισμό ολιγομερών της Αβ.
 15. Μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων πεπτιδίων στη δέσμευση ολιγομερών της Αβ στην νευρωνική επιφάνεια.
 16. Μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων πεπτιδίων στο νευρωνικό θάνατο από ολιγομερή της Αβ.
 17. Μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων πεπτιδίων στο σχηματισμό ενεργών μορφών οξυγόνου.
 18. Μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων πεπτιδίων στη φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης tau.
 19. Μελέτη της επίδρασης επιλεγμένων κυκλικών πεπτιδίων στην παθογένεια της νόσου Alzheimer σε διαγονιδιακά ποντίκια.
 20. Αξιολόγηση της Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CYCLIPAD
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γκόνος Στάθης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κολίσης Φραγκίσκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ιγγλέση-Μαρκοπούλου Όλγα
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ευθυμιόπουλος Σπύρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
657
Mis:
380042
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ