Επίδραση του λιπώδους ιστού στην αθηρογένεση μέσω ανοσορύθμισης και ανοσοτροποποίησης

Abstract: 

Τα οφειλόμενα στην αθηροσκλήρωση καρδιαγγειακά νοσήματα συνιστούν την κύρια αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Η αθηροσκλήρωση, χαρακτηριζόμενη από τη πολυεστιακή συγκέντρωση στο αγγειακό τοίχωμα μακροφάγων και Τ(λεμφο)κυττάρων, ευνοείται από την παχυσαρκία που «πλήττει» άνω του 25% των ενηλίκων Ελλήνων.

Σκοπός της Πράξης είναι να εξεταστεί η υπόθεση ότι η παχυσαρκία προάγει την αθηρογένεση μέσω της τροποποίησης της λειτουργίας των ανοσοποιητικών κυττάρων. Η Πράξη αυτή αναμένεται να συντελέσει στην κατανόηση σε βάθος των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών που συνδέουν την παχυσαρκία με την αγγειακή αναδιαμόρφωση και την αθηρογένεση μέσω της φλεγμονής του περιαγγειακού λιπώδους ιστού και της ανοσοτροποποίησης.

Ειδικότερα, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Ανάλυση της επίπτωσης της παχυσαρκίας στις μεταβολές των πληθυσμών ανοσοκυττάρων κυττάρων στην κυκλοφορία και στο αγγειακό τοίχωμα.
  2. Διαλεύκανση του αιτιακού ρόλου των CD11c+ μονοκυττάρων / δενδριτικών κυττάρων και των Τ λεμφοκυττάρων στη φλεγμονή του λιπώδους ιστού και τις σχετιζόμενες αγγειακές αλλοιώσεις.
  3. Μελέτη της κινητικής της μετανάστευσης των ανοσοκυττάρων στο αγγειακό τοίχωμα και τον περιαγγειακό ιστό με τη χρήση αναίμακτων απεικονιστικών μεθόδων σε πειραματικά μοντέλα μυών.
  4. Προσδιορισμός του ρόλου των λιποκινών στη φυσική ανοσιακή απόκκριση και τη ρύθμιση της μεταβολικής φλεγμονής.
  5. Διερεύνηση νέων θεραπευτικών-αντιαθηροσκληρωτικών στρατηγικών βασιζόμενων στη ρύθμιση του ανοσιακού συστήματος και της φλεγμονής στην παχυσαρκία.
  6. Διαχείριση και συντονισμός του έργου.
  7. Δημοσιότητα – διάχυση.

 

FAT VESSEL / MIS 379527

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
FAT VESSEL
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κωνσταντινίδης Σταύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ανδρεάκος Ευάγγελος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσατσάνης Χρήστος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1174
Mis:
379527
Προϋπολογισμός:
594 828.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(06-07-2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ. –  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ», με MIS: 379527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  - ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)