ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ RF - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ SOFTWARE - COGNITIVE RADIO

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ–Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ RF – ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ SOFTWARE–COGNITIVE RADIO θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ RF–ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ SOFTWARE–COGNITIVE RADIO.

Ο Σκοπός της πράξης είναι ο σχεδιασμός RF Μικροκυματικών μονάδων όσον αφορά την αναπτυσσόμενη τεχνολογική τάση προς το «Οριζόμενο από Λογισμικό Ράδιο», (SDR) και το «Ενσυνείδητο Ράδιο» (CR). Οι δύο πρωταρχικές απαιτήσεις για τέτοιες μονάδες είναι η Σμίκρυνση και η Πολυλειτουργικότητα.

Ο Στόχος της πράξης είναι η υλοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης και των εργαλείων σχεδιασμού που βασίζονται σε αναπτύγματα αριθμητικά υπολογιζόμενων ιδιοσυναρτήσεων (Συναρτήσεις βάσης καθολικού υποχώρου), προχωρώντας πέρα από τις τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής στην ΗΜ προσομοίωση.

Οι Δράσεις της πράξης είναι:

 1. Ηλεκτρομαγνητικός Προσομοιωτής Εσωτερικών Ρυθμών.
 2. Ηλεκτρομαγνητικός Προσομοιωτής Εξωτερικών Χαρακτηριστικών Ρυθμών.
 3. Ανάλυση Ιδιοτιμών Κλειστών και Ανοιχτών Περιοδικών Δομών.
 4. Ιεραρχικός Ηλεκτρομαγνητικός Προσομοιωτής Βασισμένος Σε Αναπτύγματα Εσωτερικών και Εξωτερικών Ιδιορυθμών.
 5. Κεραίες ΜΙΜΟ για Καταστολή ή Αξιοποίηση Πολύοδης Διάδοσης.
 6. Σχεδιασμός Ακτινοβολητών και Συστοιχιών MIMO.
 7. Σχεδιασμός Ανακλαστικών και Εστιαζόμενων Μικροκυματικών Θαλάμων.
 8. Παραλληλισμός αλγορίθμων και συνδυασμός τους κάτω από κοινό διαδικτυακό περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη (Ολοκλήρωση Λογισμικού σε Κατανεμημένο Μεσισμικό).
 9. Ανάπτυξη Πρωτότυπων Συστοιχιών και Φίλτρων.
 10. Συντονισμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Έργου.
 11. Δημοσιότητα και Διάχυση Αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
RF-EIGEN-SDR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κυριάκου Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βαφειάδης-Σίνογλου Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βενιέρης Ιάκωβος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
783
Mis:
379521
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΦΝΖ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ