Κέντρο Πολυ-Λειτουργικών Δομικών Υλικών με Ευφυή Χαρακτηριστικά για Χρήση σε Κατασκευές (ΠΟ ΛΕΙ ΥΛΙΚΑ/PO LEI YLIKA)

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ–ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ-Κέντρο Πολυ-Λειτουργικών Δομικών Υλικών με Ευφυή Χαρακτηριστικά για Χρήση σε Κατασκευές • Υπ1: Κέντρο Πολυ-Λειτουργικών Δομικών Υλικών με Ευφυή Χαρακτηριστικά για Χρήση σε Κατασκευές(ΠΟ ΛΕΙ ΥΛΙΚΑ).

Η Πράξη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων νανοσύνθετων υλικών με βάση το τσιμέντο με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες χρησιμοποιώντας νανοσωλήνες/νανοΐνες άνθρακα ή/& ινοπλέγματα. Ακόμα, αξιοποιώντας τις ηλεκτρικές ιδιότητες των νανοσωλήνων θα αναπτυχθούν νέα ευφυή υλικά. Παρόμοια πολύ-λειτουργικά υλικά θα δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας ινοπλέγματα με οπτικές ίνες.

Σκοπός: Η ανάπτυξη καινοτόμων πολύ-λειτουργικών νανοσύνθετων/ινοπλισμένων υλικών με βάση το τσιμέντο που θα εμφανίζουν αναβαθμισμένες μηχανικές ιδιότητες εξαιρετική ανθεκτικότητα & ευφυή χαρακτηριστικά.

Στόχοι:

 1. Ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών με βάση το τσιμέντο με αναβαθμισμένες μηχανικές ιδιότητες.
 2. Προσδιορισμός των μηχανισμών αλληλεπίδρασης νανοϊνών/μήτρας.
 3. Ανάπτυξη μεθοδολογίας μελέτης/εφαρμογής των νέων συνθέτων υλικών με ίνες σε νανοκλίμακα ή/& ινοπλέγματα.
 4. Ανάπτυξη νέων μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης με χρήση νανοσύνθετων κονιαμάτων & με οπλισμό ινοπλεγμάτων.
 5. Προσδιορισμός του τρόπου αστοχίας των νανοσυνθέτων υλικών.
 6. Αξιοποίηση της αυξημένης ενέργειας θραύσης των νανοσύνθετων υλικών με βάση το τσιμέντο.
 7. Ανάπτυξη ευφυών νανοσυνθέτων υλικών.
 8. Ανάπτυξη μεθόδου παραγωγής αιωρήματος νανοσωλήνων άνθρακα.

Δράσεις:

 1. Διαχείριση και συντονισμός έργου.
 2. Ανάπτυξη καινοτόμων υλικών με βάση το τσιμέντο ενισχυμένων με ίνες σε νανοκλίμακα.
 3. Βέλτιστος σχεδιασμός πολύ-λειτουργικών ινοπλεγμάτων για την όπλιση συνθέτων υλικών με βάση το τσιμέντο.
 4. Μελέτη του μηχανισμού αστοχίας των νανοσύνθετων υλικών.
 5. Διερεύνηση των επιπτώσεων της αυξημένης ενέργειας θραύσης στην μηχανική συμπεριφορά δομικών στοιχείων.
 6. Ανάπτυξη ευφυών νανοσύνθετων υλικών με βάση το τσιμέντο.
 7. Αξιόπιστη μέθοδος παραγωγής αιωρήματος νανοσωλήνων άνθρακα.
 8. Δημοσιότητα/Διάχυση των αποτελεσμάτων.
 9. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Center
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κώνστα Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πανταζοπούλου Σταυρούλα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπανικολάου Κατερίνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1069
Mis:
379496
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΣΛΜ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(06-07-2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ. – Κέντρο Πολυ-Λειτουργικών Δομικών Υλικών με Ευφυή Χαρακτηριστικά για Χρήση σε Κατασκευές (ΠΟ ΛΕΙ ΥΛΙΚΑ/PO LEI YLIKA)», με MIS: 379496 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  - ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)