Αναζήτηση της προέλευσης της μάζας και νέας φυσικής στον επιταχυντή LHC

Abstract: 

Υποέργο 1: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ LHC». Σκοπός της πράξης είναι να δοθεί απάντηση στο ερώτημα της αναζήτησης της προέλευσης της μάζας.

Το θέμα αυτό προτείνεται ως ο πρώτος βασικός άξονας έρευνας του έργου. Η θεωρία του μηχανισμού Higgs που δίνει μάζα στα σωματίδια μέσω αλληλεπιδράσεων με πεδία higgs, εμπνέει την αναζήτηση του SM Higgs μποζονίου στα πλαίσια του Καθιερωμένου Προτύπου. Σε υπερσυμμετρικές προεκτάσεις του SM, στο Πρότυπο MSSM, προβλέπονται πέντε μποζόνια Higgs, τα οποία επίσης αναζητούνται.

Ακολουθεί μελέτη άλλων εναλλακτικών θεωρητικών Προτύπων αναφορικά με το μηχανισμό γέννησης της μάζας, όπως:

 1. το Πρότυπο με Κατοπτρική Συμμετρία που προβλέπει τα κατοπτρόνια, νέα σωματίδια που παρουσιάζονται ως κατοπτρικά αντίγραφα των γνωστών σωματιδίων στην ενέργεια της τάξης του TeV.
 2. Δεύτερος σκοπός του έργου είναι η έρευνα Νέας Φυσικής που συνδέεται με την αναζήτηση Νέων σωματιδίων, τα οποία αναμένονται να εμφανιστούν στα πειράματα του LHC στο CERN.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. η επιτυχής ολοκλήρωση της έρευνας για την επίλυση σύγχρονων ερευν/κών προκλήσεων σε βασική έρευνα και εφαρμογές.
 2. Η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής σε πληροφορική (Cloud PC Networks και τεχνολογία GRID) και σε μικροηλεκτρονική με αντίστοιχη υποστήριξη υποδομής εργαστηρίων.
 3. Συνεισφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 4. Οργάνωση ενός προγρ/τος εκλαϊκευτικών δραστηριοτήτων στο ερευνητικό πεδίο της πρότασης, τη φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων, με στόχο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι Δράσεις της πράξης είναι:

 1. Αναζήτηση της προέλευσης της Μάζας (περιέχει 7 Υποδράσεις, Δ1.1–1.7).
 2. Αναζήτηση Νέας Φυσικής (περιέχει 2 Υποδράσεις, Δ2.1–2.2).
 3. Επεξεργασία Δεδομένων (περιέχει 5 Υποδράσεις, Δ3.1- 3.5).
 4. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ανιχνευτών για το Super LHC (3D Si Detectors).
 5. Εκλαϊκευση (Outreach).
 6. Αξιολόγηση της Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GENESIS @LHC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαδοπούλου Θεοδώρα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουρκουμέλη Χριστίνα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μάρκου Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
589
Mis:
379490
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-ΤΡΜ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ