Καινοτόμες Τεχνικές Μετάδοσης και Σχεδίασης Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων

Abstract: 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η αξιολόγηση και ανάπτυξη μεθόδων που σχετίζονται με την μετάδοση και λήψη δεδομένων, τον βέλτιστο σχεδιασμό της τοπολογίας ασύρματου δικτύου, την προσαρμοστική κατανομή των πόρων, την μείωση της πολυπλοκότητας επεξεργασίας των πομποδεκτών καθώς και ζητημάτων που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Ο στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη αποδοτικών μεθόδων σχεδίασης δικτύων επόμενης γενιάς.

Ειδικότερα, οι εξής ερευνητικές περιοχές θα μελετηθούν, οργανωμένες στις ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός – Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 2. Τεχνικές Μετάδοσης Φυσικού Στρώματος στις Ψηφιακές Επικοινωνίες.
 3. Bέλτιση κατανομή ασύρματων πόρων.
 4. Bέλτιστη σχεδίαση ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων.
 5. Tεχνικές Μειωμένης Πολυπλοκότητας Υλικού.
 6. Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις Ακτινοβολίας.
 7. Αξιολόγηση πράξης Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην χρήση του πρωτοκόλλου OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) το οποίο θα αξιολογηθεί σε κυψελωτά συστήματα πολλαπλών εισόδων – πολλαπλών εξόδων (ΜΙΜΟ – Multiple Input Multiple Output).

Συνεργαζόμενες Ερευνητικές Ομάδες:

 • Eθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ)
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ)
 • Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί υβριδικός προσομοιωτής επιπέδου συστήματος – ζεύξης προκειμένου να αξιολογηθούν οι προτεινόμενες τεχνικές σχεδίασης ευρυζωνικών δικτύων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
INTENTION
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κακλαμάνη Δήμητρα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κανάτας Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσούλος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σιακαβάρα Αικατερίνη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
18
Mis:
379489
Διάρκεια (μήνες):
37
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-ΖΙ2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ