Η Χρήση του Όζοντος ως Μέσο Μετασυλλεκτικής Διαχείρισης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ – ΑΠΘ – Η χρήση του όζοντος ως μέσο μετασυλλεκτικής διαχείρισης οπωροκηπευτικών προϊόντων» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Η χρήση του όζοντος ως μέσο μετασυλλεκτικής διαχείρισης οπωροκηπευτικών προϊόντων».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας του όζοντος στη συντήρηση διαφόρων οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι: Η μελέτη της μετασυλλεκτικής επίδρασης του όζοντος στην ποιότητα φρούτων (ακτινιδίων και μήλων) και φρεσκοκομμένων φυλλωδών λαχανικών (μαρούλι, ρόκα και σπανάκι) με τη χρήση φυσιολογικών, βιοχημικών και μοριακών τεχνικών. Ιδιαίτερη μέριμνα επίσης δίνεται και στην επίδραση του όζοντος στην ανάπτυξη μετασυλλεκτικών ασθενειών, φυσιολογικών ανωμαλιών και στα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων κατά τη συντήρηση των φρούτων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΡΠΩΝ (ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΛΩΝ).
  2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ.
  3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
  4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
HORTOZONE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βασιλακάκης Μιλτιάδης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μωλασιώτης Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γερασόπουλος Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσιρόπουλος Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1378
Mis:
379484
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΓΜΠ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ