Εκμετάλλευση φυσικών πόρων κατά την Νεολιθική Εποχή στη Βόρεια Ελλάδα. Υλικός Πολιτισμός και Περιβάλλον

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι:

 • Βαθύτερη κατανόηση του νεολιθικού ανθρώπου στη σχέση του με το φυσικό Περιβάλλον.
 • Σύγκλιση της ελληνικής αρχαιολογίας με τη διεθνή, σε διεπιστημονικούς τομείς όπως η βιοαρχαιολογία και η αρχαιομετρία με έγκυρες προϋποθέσεις αριστείας.
 • Μεταφορά αναλυτικής τεχνογνωσίας στα προγράμματα σπουδών της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η διατήρηση διατμηματικών και διιδρυματικών δικτύων συνεργασίας.
 • Ενημέρωση μουσειακών εκθέσεων, μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Δημιουργία συμβολικού κεφαλαίου για τοπικές κοινωνίες και ενδιαφερόμενες ομάδες.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Παραγωγή νέων δεδομένων για την παραγωγή τροφής, την κινητικότητα, την παραγωγή και χρήση του υλικού πολιτισμού στη Νεολιθική Εποχή της Μακεδονίας.
 2. Εφαρμογή διεπιστημονικής εργαστηριακής και πειραματικής μεθοδολογίας.
 3. Παραγωγή αναλυτικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση σύνθετων αρχαιολογικών Ερωτημάτων.
 4. Ενσωμάτωση εργαστηρικών τεχνικών στην συμβατική αρχαιολογική μεθοδολογία.
 5. Υποστήριξη υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Βιοαρχαιολογική μελέτη.
 2. Μελέτη κεραμικής. Διακίνηση και τεχνολογία.
 3. Μελέτη οργανικών καταλοίπων αγγείων.
 4. Τελική σύνθεση.
 5. Δημοσιοποίηση.
 6. Αξιολόγηση.
 7. Συντονισμός.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
EXPLORING
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κωτσάκης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Urem-Kotsou Dusanka-Christina
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μητκίδου Σοφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1297
Mis:
379445
Προϋπολογισμός:
599 400.00
Διαύγεια:
Β4Λ59-Ο1Ο

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ