Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας

Abstract: 

Η πράξη ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ- Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας».

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη καινοτόμων, ήπιων τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία και διακίνηση-διανομή τροφίμων ασφαλών, με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διατηρησιμότητα μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης.

Το έργο σε Δράσεις:

  1. Μελέτη της επεξεργασίας με μη θερμικές τεχνολογίες (Υπερυψηλή Υδροστατική Πίεση, Ωσμωτική Αφυδάτωση, Αντιμικροβιακή προκατεργασία με εμβάπτιση-μαρινάρισμα) για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
  2. Ανάπτυξη και μελέτη εφαρμογής ενεργού συσκευασίας τροφίμων για τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας τους.
  3. Ανάπτυξη και μελέτη εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών (Χρονοθερμοκρασιακών Ολοκληρωτών) για την παρακολούθηση και διαχείριση κατά τη διακίνηση/αποθήκευση τροφίμων.
  4. Μαθηματική περιγραφή της επίδρασης των παραμέτρων των τεχνολογιών (επεξεργασίας, συσκευασίας, διακίνησης-αποθήκευσης) στην ασφάλεια-ποιότητα και διατηρησιμότητα προϊόντων τροφίμων.
  5. Βέλτιστος σχεδιασμός των καινοτόμων διεργασιών (επεξεργασίας, συσκευασίας, διακίνησης-αποθήκευσης), εφαρμογή και επαλήθευση σε επιλεγμένα τροφίμα.
  6. Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εύχρηστων εργαλείων (λογισμικού) για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείρηση της ασφάλειας και ποιότητας απο την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των επιλεγμένων τροφίμων.
  7. Αξιολόγηση του Υποέργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DeMMoNFoQuS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ταούκης Πέτρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουτσουμανής Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαλλίδης Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
766
Mis:
379425
Διάρκεια (μήνες):
39
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Β9-052

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ