Ανάπτυξη σύνθετου υλικού και συναφών τεχνικών εφαρμογής και παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας για αεροπορικές εφαρμογές και διερεύνηση δυνατότητας αυτοϊασης

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – Ε.Μ.Π - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΪΑΣΗΣ, θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Ανάπτυξη σύνθετου υλικού και συναφών τεχνικών εφαρμογής και παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας για αεροπορικές εφαρμογές και διερεύνηση δυνατότητας αυτοϊασης».

Ο Σκοπός της πράξης είναι: Το παρόν έργο συνδυάζει την τεχνολογία των πολυμερών με θερμική ικανότητα αυτό-ίασης και της νανοτεχνολογίας σε μια προσπάθεια αξιοποίησης των ξεχωριστών ιδιοτήτων τους προς την ανάπτυξη ενός προηγμένου πολυμερούς με αναβαθμισμένες εγγενείς ιδιότητες. Η εργασία που θα συντελεστεί σε αυτό το έργο στοχεύει τόσο στην βασική έρευνα τέτοιων υλικών όσο και στην ανάπτυξη ενός τελικού προϊόντος.

Οι Στόχοι της πράξης είναι: Η βασική ιδέα είναι να προστεθούν σε μια πολυμερική μήτρα, με θερμική ικανότητα αυτό-ίασης, εγκλείσματα προσδίδοντας σε αυτή μαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες αντίστοιχα. Έτσι αυτές περιπτώσεις σύνθετων υλικών πλέον θα μπορούν να εξεταστούν, ως προς την δομική τους ακεραιότητα, με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους Μη Καταστροφικού Έλεγχου. Εν κατακλείδι το τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από αυτή την έρευνα θα είναι ένα υλικό στο οποίο θα μπορεί να αναγνωριστεί μια ενδεχόμενη δομική αστοχία (πχ ρωγμή) και εν συνεχεία να επιδιορθώνεται τοπικά χωρίς να χρειάζεται η αντικατάσταση του.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Συντονισμός της πρότασης.
  2. Ανάπτυξη και εμπλουτισμός των αυτό-επουλώμενων πολυμερών.
  3. Χαρακτηρισμός του νέου υλικού.
  4. Εφαρμογή μαγνητικών και ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου – Βαθμονόμιση.
  5. Πειραματική επιβεβαίωση της ικανότητας αυτο-ίασης του νέου υλικού σε πραγματικό χρόνο.
  6. Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αναθέρμανσης.
  7. Πειραματική Επαλήθευση σε μακροσκοπική κλίμακα - Ειδικές Εφαρμογές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
S.H.Com & S.H.Mon
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τσαμασφύρος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοντού Ευαγγελία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπανικολάου Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παϊπέτης Αλκιβιάδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
593
Mis:
379412
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Δ9-ΚΓ5

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ