Επιλογή για απόδοση και αντοχή σε ιώσεις και αδρομυκώσεις σε παραδοσιακούς πληθυσμούς φακής

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ.- «Επιλογή για απόδοση & αντοχή σε ιώσεις & αδρομυκώσεις σε παραδοσιακούς πληθυσμούς φακής». Υπ1: «Επιλογή για απόδοση & αντοχή σε ιώσεις & αδρομυκώσεις σε παραδοσιακούς πληθυσμούς φακής».

Η φακή είναι μια σημαντική καλλιέργεια λόγω της διατροφικής της αξίας & της ικανότητάς της να προσαρμόζεται σε ακραίες συνθήκες & συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών. Η διαθεσιμότητα εξαιρετικών ποικιλιών θα συμβάλλει στην ευρεία υιοθέτηση της καλλιέργειάς της σε συστήματα αειφορικής γεωργίας.

Σκοπός: Δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα διευκολύνουν την παραγωγή ποικιλιών φακής με υψηλή & σταθερή απόδοση, προσαρμόσιμες σε συνθήκες χαμηλών εισροών & ανθεκτικές/ ανεκτικές σε βιοτικούς παράγοντες.

Στόχοι:

 1. Αξιολόγηση της άριστης πυκνότητας στην αποτελεσματικότητα της επιλογής για βελτίωση,
 2. Αποσαφήνιση της κατάλληλης γενετικής σύστασης των ποικιλιών για εμπορική καλλιέργεια,
 3. Δημιουργία καταλόγου με μυκητολογικές & ιολογικές ασθένειες της φακής, & απομόνωση γενοτύπων με διαφορετική ευαισθησία σε ασθένειες, και
 4. Γενετική & μοριακή αναγνώριση παραγόντων αντοχής στον ιό PSbMV για τη δημιουργία μοριακών δεικτών.

Δράσεις:

 1. Μαζική & γενεαλογική επιλογή εντός του πληθυσμού «Λευκάδα» σε 3 πυκνότητες σποράς.
 2. Αποκλίνουσα γενεαλογική επιλογή εντός του πληθυσμού «Ελασσόνα».
 3. Γενεαλογική επιλογή εντός του πληθυσμού «Έβρος».
 4. Αξιολόγηση στον αγρό & επιλογή γενοτύπων με αντοχή σε μυκητολογικές & ιολογικές ασθένειες.
 5. Χαρακτηρισμός απομονώσεων του ιού PSbMV & παθογόνων που σχετίζονται με αδρομυκώσεις.
 6. Χαρακτηρισμός επιλεγμένων γενοτύπων φακής με αντοχή στον ιό PSbMV & αδρομυκώσεις.
 7. Ανάλυση πληθυσμών A. thaliana για αντοχή στον ιό PSbMV.
 8. Ανάλυση γενοτύπων φακής του πληθυσμού «Έβρος» για αντοχή στον ιό PSbMV.
 9. Διερεύνηση της αντοχής στον ιό PSbMV σε γενοτύπους των πληθυσμών «Λευκάδα» & «Ελασσόνα».
 10. Δημοσιότητα αποτελεσμάτων & διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 11. Συντονισμός/παρακολούθηση & αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
LENTILBREED
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τοκατλίδης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπλωματάς Επαμεινώνδας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πολύδωρος Αλέξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
672
Mis:
379336
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
543 231.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΖΦΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ