Πολυπύρηνα σύμπλοκα των μεταβατικών μετάλλων: Ανάπτυξη συνθετικών στρατηγικών, δραστικότητα και εφαρμογές σε μαγνητικά και καταλυτικά υλικά

Abstract: 

Σκοπός είναι η σύνθεση πλειάδων μεταβατικών μετάλλων, η μελέτη της χημικής δραστικότητάς τους, ο δομικός και ο μαγνητικός χαρακτηρισμός τους και η διερεύνηση της δυνατότητάς τους να δράσουν ως μαγνητικά και καταλυτικά υλικά.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών για τη σύνθεση μορίωνυψηλού σπιν & ΜΜΜ.
 2. Η μελέτη της χημικής δραστικότητας σε μοριακό & υπερμοριακό επίπεδο.
 3. Ο δομικός & ο μαγνητικός χαρακτηρισμός των πλειάδων & των προϊόντων της δραστικότητάς τους.
 4. Η εκτίμηση των καταλυτικών ιδιοτήτων τους στην οξείδωση υδρογονανθράκων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Σύνθεση, δραστικότητα & φυσικοχημικός χαρακτηρισμός μεταλλικών πλειάδων συμπεριλαμβανομένης & της ανάπτυξης νέων συνθετικών στρατηγικών.
 2. Οργάνωση των πλειάδων σε 1D, 2D & 3D πολυμερή ένταξης με τη βοήθεια γεφυρωτικών οργανικών υποκαταστατών & νέων μεταλλοϋποκαταστατών.
 3. Δομικός χαρακτηρισμός (κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ) των πλειάδων & των πολυμερών.
 4. Μαγνητικές dc & ac μελέτες με μεταβολές της θερμοκρασίας & του μαγνητικού πεδίου, καθώς & ανάπτυξη μαγνητοδομικών συσχετίσεων.
 5. Παρασκευή ακινητοποιημένων & εγκλωβισμένων πλειάδων σε μεσοπορώδη υλικά.
 6. Καταλυτικές μελέτες των πλειάδων, καθώς & εγκλωβισμένων παραγώγων τους σε μεσοπορώδη υλικά.
 7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων (περιοδικά, εθνικά/διεθνή συνέδρια).
 8. Συντονισμός/ διαχείριση.
 9. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
POLYMAGCAT
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Περλεπές Σπυρίδων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαευσταθίου Γιάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μήλιος Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ραπτοπούλου Κατερίνα
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λουλούδη Μαρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
52
Mis:
377365
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-ΖΧ5

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ