Φωτονικά πολυμερικά συστήματα για εφαρμογές τεχνολογιών της πληροφορίας (ΦΩΤΟΠΟΛΥΣ)

Abstract: 

Η δράση ΦΩΤΟΠΟΛΥΣ συγκεντρώνει σημαντικές δυνάμεις της φωτονικής επιστήμης στην χώρα & προτείνει μια πρώτη κάθετη προσέγγιση στις τεχνολογίες που αφορούν στα «Φωτονικά Πολυμερικά Συστήματα για εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας».

Οι στόχοι της δράσης καλύπτουν το φάσμα την επιστήμης & τεχνολογίας των πολυμερικών φωτονικών συσκευών & συστημάτων. Η έρευνα ΦΩΤΟΠΟΛΥΣ αφορά την ανάπτυξη λειτουργικών πολυμερικών υλικών, την ανάπτυξη των επιμέρους πολυμερικών φωτονικών υποσυστημάτων & την ολοκλήρωση & επίδειξη βασικών ολο-πολυμερικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Ο Σκοπός είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας πολυμερικών φωτονικών υλικών, συσκευών & συστημάτων για εφαρμογές τις οπτικές τηλεπικοινωνίες. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν την ανάπτυξη & επίδειξη λειτουργικών πολυμερικών φωτονικών υποσυστημάτων & δομών & την εφαρμογή τους σε υπάρχοντα οπτικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Στόχοι: Η ΦΩΤΟΠΟΛΥΣ φιλοδοξεί να εισάγει την χώρα σε ένα τομέα με σημαντική προοπτική για μελλοντική ανάπτυξη & &νοτομία. Αποτελεί μια διεπιστημονική δράση που στοχεύει να αναδείξει τα πλεονεκτήματα τις πολυμερικής φωτονικής τεχνολογίας, μέσα από την παραδειγματική εφαρμογή της στις οπτικές επικοινωνίες. Προκειμένου να αποτελέσει η προτεινόμενη τεχνολογία ρεαλιστική λύση θα πρέπει η φωτονική πολυμερική πλατφόρμα να είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα επιμέρους στοιχεία της ζεύξης, δηλαδή στον πομπό, στον δέκτη, τον οπτικό κυματοδηγό & στα στοιχεία οπτικής επεξεργασίας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Διαχείριση Έργου.
  2. Σχεδίαση & θεωρία.
  3. Ανάπτυξη & σύνθεση πολυμερικών υλικών για φωτονικές εφαρμογές.
  4. Ανάπτυξη & κατασκευή συσκευών & δομών.
  5. Εφαρμογές των πολυμερικών υλικών στις τηλεπικοινωνίες: συστήματα & δίκτυα.
  6. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
PHOTOPOLIS
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βαϊνός Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καμαλάκης Θωμάς
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αργείτης Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αβραμόπουλος Ηρακλής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1413
Mis:
377358
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
575 348.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-530

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ