Έξυπνα Μαγνητικά Νανοσώματα Κατάλληλα ως Αντιδραστήρια Αντίθεσης στη Μαγνητική Απεικονιστική Τομογραφία

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη νέων «έξυπνων» προϊόντων αντίθεσης, νανοσωματιδιακής φύσεως με τελικό στόχο τις ιατρικές απεικονιστικές τεχνολογίες. Η παρούσα πρόταση σκοπεύει στη σύνθεση μαγνητικών νανοσωματιδίων τα οποία θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα ως παράγοντες αντίθεσης καθώς και στη συνδυασμένη επικάλυψη αυτών στην επιφάνεια τους με λειτουργικές ομάδες με σκοπό την λειτουργία τους ως εξειδικευμένοι παράγοντες αντίθεσης.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Η στοχευμένη-ελεγχόμενη σύνθεση, με τη χρήση χημικών μεθόδων, υδρόφοβων και υδρόφιλων μαγνητικών νανοσωματιδίων διαφορετικών συστάστεων, μεγεθών και σχημάτων επικαλυμμένα με πολυμερικά επιφανειοδραστικά.
 • Βιολειτουργικότητα των υδρόφοβων μαγνητικών νανοσωματιδίων με νέες αμφίφιλες ενώσεις πολυμερικής φύσεως.
 • Η σύνθεση νέων υδρόφιλων πολυμερών με σκοπό την επικάλυψη τους στα μαγνητικά νανοσωματιδία.
 • Πολυλειτουργικότητα των υδρόφιλων μαγνητικών νανοσωματιδίων μέσω της σύζευξης του με ιόντα χαλκού.
 • Πλήρης μελέτη όλων των μαγνητικών νανοσωματιδίων ως προς τις δομικές και μαγνητικές ιδιότητες.
 • Αξιολόγηση των μαγνητικών νανοσωματιδίων ως αντιδραστήρια αντίθεσης (MRI agents).

Οι στόχοι της πράξης πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω των παρακάτω Δράσεων:

 1. Στοχευμένη παρασκευή-ανάπτυξη κι λειτουργικότητα μαγνητικών νανοσωματιδίων.
 2. Σύνθεση αμφιφιλικών πολυμερών και διπλών υδροφιλικών συμπολυμερών. Cu2+–λειτουργικά μαγνητικά νανοσωματίδια.
 3. Mελέτη της δομής και της μορφολογίας των μαγνητικών νανοσωματιδίων.
 4. Μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων όλων των νανοσωματιδίων.
 5. Μελέτη in vitro και in vivo της απεικόνισης των μαγνητικών νανοσωματιδίων.
 6. Αξιολόγηση και Δημοσιότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Smart-MNPs
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπόκιας Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καλογήρου Ορέστης
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βάσσιου Αικατερίνη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
226
Mis:
377339
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-Ε05

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ