Αναζήτηση Νέας Φυσικής από Διμποζονικά Καναλια στο Travatron στο LHC και Παραπέρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DIBOSON
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πετρίδου Χαρίκλεια
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιόκαρης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τζαμαρίας Σπυρίδων
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φανουράκης Γιώργος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
600
Mis:
377337
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ