Διεπιστημονικό Δίκτυο για την Μελέτη της Νόσου Alzneimer

Abstract: 

Η πρόταση αυτή στοχεύει στην δημιουργία ενός δικτύου (Κέντρο Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης) από κλινικούς/ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων (γενικών ιατρών, νευρολόγων, ψυχιάτρων, γηριάτρων, ακτινολόγων, νευροψυχολόγων, γενετιστών) για να προαχθεί η φροντίδα των ασθενών με AD και να πραγματοποιηθεί μεταφραστική έρευνα. H προοπτική αυτή μελέτη αφορά ένα ομοιογενή πληθυσμό από 250 ασθενείς με AD, 250 ασθενείς με ήπια γνωσιακή διαταραχή και 100 νοητικά φυσιολογικούς μάρτυρες, όλους επιλεγμένους από ένα πληθυσμό αναφοράς 40,000.

Αυτοί οι ασθενείς, που θα εντοπιστούν μέσω των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα παραπεμφθούν σε ένα τριτοβάθμιο επίπεδο κλινικής φροντίδας και έρευνας. Εκεί, θα κληθούν θα συμμετάσχουν σε επιδημιολογικές, νευροψυχολογικές, ψυχιατρικές (σχετικές με τον ύπνο και τις ορμόνες του στρες) και γενετικές (ανίχνευση γενετικών παραλλαγών σχετιζόμενων με την φλεγμονή και τη νόσο Parkinson) μελέτες.

Οι στόχοι αυτής της πράξης είναι:

  • Η δημιουργία ενός κλινικού και ερευνητικού Κέντρου Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την AD.
  • Η ανάπτυξη ανιχνευτικών και διαγνωστικών εργαλείων για την AD -Η ταυτοποίηση επιδημιολογικών και βιολογικών καθοριστών της ανάπτυξης και της προόδου της νόσου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Δημιουργία Δικτύου Άνοιας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας / Ανίχνευση και παραπομπή ασθενών.
  2. Ολοκληρωμένη Γηριατρική Κλινική.
  3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  4. Ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης και διάγνωσης AD.
  5. Μελέτη παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη και πρόοδο της AD.
  6. Μελέτη των διαταραχών ύπνου και στρες και των δεικτών στρες.
  7. Γενετικές αναλύσεις σε γονίδια συστηματικής φλεγμονής και νόσου Parkinson.
  8. Αξιολόγηση της προόδου του ερευνητικού έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MNSAD
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βγόντζας Αλέξανδρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λιώνης Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπούμπας Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πλαϊτάκης Ανδρέας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
629
Mis:
377299
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΑΡ6

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ