Νανοφωτονικές Διατάξεις Ημιαγωγών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NANOPHOS
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πελεκάνος Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαββίδης Παύλος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κεχαγιάς Θωμάς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
643
Mis:
377292
Προϋπολογισμός:
486 910.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ