Ανάλυση, μοντελοποίηση και προσομοιώσεις για σύνθετα και στοχαστικά συστήματα

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάλυση, η μοντελοποίηση και οι προσομοιώσεις σύγχρονων πολύπλοκων επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών, που ποικίλει από τη νανοτεχνολογία, την μελέτη περίπλοκων βιολογικών συστημάτων και την ανανεώσιμη ενέργεια έως τη μοντελοποίηση πρόγνωσης καιρού και κλίματος και χαρακτηρίζονται από πολλαπλές κλίμακες χαρακτηριστικών μεγεθών και χρόνων. Παρ’ όλη όμως την επιτευχθείσα πρόοδο σε μαθηματικές και υπολογιστικές τεχνικές πολλαπλών κλιμάκων, αυτές οι μέθοδοι είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης και σε πολλές περιπτώσεις σημαντικών εφαρμογών, δεν δίνουν σωστές υπολογιστικές προβλέψεις. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, είναι ένα κομβικό πρόβλημα, οι τεχνικές πολλαπλών κλιμάκων, να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο και ευέλικτο υπολογιστικό εργαλείο για την επιστημονική έρευνα και καινοτομία.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Ανάπτυξη νέων μεθόδων μαθηματικής και υπολογιστικής μοντελοποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εύρος πολύ διαφορετικών εφαρμοσμένων προβλημάτων ξεκινώντας από την περιοχή των επιφανειακών διεργασιών (surface processes) και της εύπλαστης ύλης (soft matter).
  2. Οι παραπάνω εφαρμογές απαιτούν νέες μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους που χαρακτηρίζονται από τη συνέργεια τεχνικών από πολύ διαφορετικές περιοχές όπως στοχαστική, αριθμητική και μαθηματική ανάλυση, στατιστική μηχανική και δυναμικά συστήματα.

Οι Δράσεις της πράξης είναι:

  1. Αδροποίηση μοριακών συστημάτων: Μοντελοποίηση, ανάλυση και αλγόριθμοι. 
  2. Παράλληλοι αλγόριθμοι για μοριακές προσομοιώσεις. 
  3. Στοχαστικές μερικές διαφορικές εξισώσεις και στοχαστική ομογενοποίηση. 
  4. Μοντελοποίηση, ανάλυση και προσομοίωση υβριδικών μικρο/μεσο/μακροσκοπικών συστημάτων. 
  5. Αξιολόγηση, διοικητική υποστήριξη έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
AMOSICSS
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κατσουλάκης Μάρκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαρμανδάρης Βαγγέλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζουράρης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Στρατής Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1263
Mis:
377291
Προϋπολογισμός:
586 500.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ