Έκφραση, Βιοχημικός Χαρακτηρισμός και Δομικές Μελέτες Ενζύμων Τροποποίησης Πολυσακχαριτών του Κυτταρικού Τοιχώματος Παθογόνων Βακτηρίων και Σχεδιασμός Αναστολέων τους με Αντιβακτηριακή Δράση - Αναστολή νέων ενζυμικών στόχων παθογόνων βακτηριών του ανθρώπο

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ταυτοποίηση και μελέτη ενζύμων παθογόνων βακτηρίων με την προοπτική ανάπτυξης καινοτόμων ενζυμικών αναστολέων που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  • Η μελέτη ενζύμων τροποποίησης πολυσακχαριτών του κυτταρικού τοιχώματος παθογόνων βακτηρίων επιστρατεύοντας τεχνικές μοριακής γενετικής, βιοχημείας, κρυσταλλογραφίας και βιοπληροφορικής.
  • Η ταυτοποίηση των καταλληλότερων ενζύμων-στόχων για καινοτόμα φάρμακα και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αναστολέων της λειτουργίας των ενζύμων-στόχων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Έκφραση, απομόνωση και βιοχημικός χαρακτηρισμός των ενζύμων-στόχων.
  2. Κρυστάλλωση και δομικές μελέτες ενζύμων και συμπλόκων ενζύμων-αναστολέων.
  3. Μοριακές προσομοιώσεις και υπολογιστική σχεδίαση νέων αναστολέων.
  4. Βιοχημική και Βιολογική αποτίμηση νέων αναστολέων.
  5. Διαλεύκανση του ρόλου των επιλεγμένων ενζύμων μέσω τεχνικών RT-PCR, γονιδιακής διαγραφής, GFP εντοπισμού.
  6. Διαχείριση πράξης.
  7. Αξιολόγηση του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
INTAHUPA, Inhibition of New TArgets of HUman PAthogens
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπουριώτης Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ηλιόπουλος Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τζάρτος Σωκράτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
62
Mis:
377288
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΩΤΡ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ