Μεταβολές των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας και της γλουταμίνης σχετιζόμενες με ορμονικές, ανοσολογικές, φλεγμονώδεις και μοριακές αντιδράσεις στη σήψη. Συνδυασμένη κλινική και πειραματική μελέτη

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- Μεταβολές των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας και της γλουταμίνης σχετιζόμενες με ορμονικές, ανοσολογικές, φλεγμονώδεις και μοριακές αντιδράσεις στη σήψη. Συνδυασμένη κλινική και πειραματική μελέτη. Υποέργο 1: Μεταβολές των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας και της γλουταμίνης σχετιζόμενες με ορμονικές, ανοσολογικές, φλεγμονώδεις και μοριακές αντιδράσεις στη σήψη. Συνδυασμένη κλινική και πειραματική μελέτη.

Η σήψη είναι η πρώτη αιτία θανάτου ασθενών με βαριά νόσο. Παρά τις προόδους στον χώρο της εντατικής θεραπείας δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία της σήψης. Από τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι η γλουταμίνη συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την διέγερση του ανοσολογικού συστήματος και την προστατευτική της δράση. Ελάχιστα έχει μελετηθεί η αλληλεπίδραση της γλουταμίνης με τα συστήματα προστασίας των heat shock proteins και ορμονικών – οξειδωτικών διεγέρσεων που πιθανόν συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βιοενεργειακής ανεπάρκειας στη σήψη.

Στόχοι:

  • Εκτίμηση της ανεπάρκειας των ανοσοδιεγερτικών αμινοξέων γλουταμίνης, αργινίνης, και των αντιοξειδωτικών γλουταθειόνης, Zn, Sl στη σήψη.
  • Συσχέτιση των επιπέδων αυτών με: διέγερση mIF και HPAA, καταστολή παραγωγής προλακτίνης, υπερέκφραση των κυτοκινών της ανταπόκρισης TH2 cell response, έναντι της TH1 cell response και TH17, έκφραση των hsp 70, 90 σε ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).
  • Εκτίμηση της ικανότητας διεγερσιμότητας των περιφερικών μονοπυρήνων κυττάρων αίματος ασθενών με σήψη σε ΜΕΘ με LPS ταξινομημένων σε ομάδες δυσλειτουργίας κεντρικων ανοσολογικών (TH1, TH2, TH17), ορμονολογικων (προλακτίνη, HPAA), κυτταρο-προστατευτικών συστημάτων ή γενετικών προδιαθέσεων. Θα αναλυθεί η έκφραση των hsp72 και ειδικών φλεγμονωδών δεικτών (ΤΗ1, ΤΗ2, ΤΗ17, mIF) οξειδωτικού stress μετά από διέγερσή τους με LPS και αφού προηγουμένως εκτεθούν σε διάφορες συγκεντρώσεις γλουταμίνης.

Δράσεις:

  1. Κλινικό μοντέλο.
  2. Κυτταρικό μοντέλο.
  3. Ζωικό μοντέλο.
  4. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Sepsis Immunological Biochemical Hormonal ICU Genetic Animal Model (SIBHIGAM)
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπριασούλης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νανάς Σεραφείμ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πετρίκκος Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
796
Mis:
377287
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
526.98
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-6ΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ