Παραγωγή Βιο-υδρογόνου (Η2) από μονοκύτταρα χλωροφύκη

Abstract: 

Τα χλωροφύκη παράγουν φωτοσυνθετικά Η2 σε αερόβιες ή αναερόβιες συνθήκες, γεγονός που ενισχύεται απουσία θείου γιατί παρεμποδίζεται αναστρέψιμα το PSII και η παραγωγή Ο2. Σε αναερόβιες συνθήκες, όπου είναι εφικτό να παραχθεί ΑΤΡ, τα χλωροφύκη καταφεύγουν σε αναερόβιο φωτοσυνθετικό μεταβολισμό, παράγοντας Η2 σε συνθήκες φωτός, καταναλώνοντας ενδογενή υποστρώματα. Η παραγωγή Η2 από χλωροφύκη είναι ελκυστική ως εναλλακτικός κυτταρικός μεταβολισμός αποτελώντας μια νέα κατεύθυνση έρευνας.

Σκοπός: Η εξιχνίαση των συνθηκών που θα αναδείξουν ένα χλωροφύκος σε ένα βιοσύστημα μέγιστης παραγωγής Η2, εκμεταλλευόμενοι βιοενεργητικές, βιοχημικές, φυσικοχημικές, μοριακές-βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις από μία αμιγώς ελληνική ομάδα εξειδικευμένων ερευνητών σε συνεργασία με δυο παγκοσμίως καταξιωμένους καθηγητές (Prof.Melis, ΗΠΑ, Prof. Johanningmeier, Γερμανία).

Στόχοι

 • Βελτιστοποίηση συνθηκών καλλιέργειας 
 • Μελέτη φωτοσυνθετικού μηχανισμού 
 • Ακινητοποίηση-σταθεροποίηση χλωροφυκών 
 • Πρωτεομικές αναλύσεις 
 • Κατασκευή βιοαντιδραστήρα 
 • Ανάπτυξη τεχνοοικονομικής μελέτης 

Δράσεις (Δ):

 1. Παραγωγή Η2 σε συνθήκες έλλειψης αλλά και περίσσειας συγκέντρωσης S, Ca και Fe σε καλλιέργειες S.obliquus και C.reinhardtii, καθώς και σε μεταλλάγματα αυτών
 2. Βελτιστοποίηση των συνθηκών καλλιέργειας επιλεγμένων χλωροφυκών για μέγιστη παραγωγή Η2
 3. Ενδελεχής μελέτη του φωτοσυνθετικού μηχανισμού στις βέλτιστες συνθήκες των ΠΕ1 και ΠΕ2 ως προς το στέλεχος και ως προς το παραγόμενο Η2
 4. Επίδραση έντασης φωτονιακής ακτινοβολίας στην παραγωγή του Η2
 5. Φάσματα δράσης για την παραγωγή του Η2
 6. Απομόνωση και χαρακτηρισμός του ενζύμου της υδρογενάσης
 7. Ακινητοποίηση κυττάρων με τη βέλτιστη παραγωγή υδρογόνου
 8. Κατασκευή βιοαντιδραστήρα εργαστηριακών διαστάσεων και δημιουργία μοντέλου τεχνοοικονομικής ανάπτυξης
 9. Αξιολόγηση έργου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ALGAH2
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γανωτάκης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πετρουλέας Βασίλειος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1250
Mis:
377283
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ