Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Διαστημικού Καιρού

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η κατανόηση και, σε τελική ανάλυση, η συνεισφορά στην πρόγνωση του έντονου και επικίνδυνου διαστημικού καιρού με συνδυαστική χρήση των πιο πρόσφατων παρατηρήσεων, αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων επεξεργασίας, θεωρίας, προσομοιώσεων, και συμμετοχής σε προγράμματα κατασκευής διαστημικών οργάνων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η μελέτη του σκανδαλισμού και της γένεσης των ηλιακών εκρήξεων.
 2. Η κατανόηση της διάδοσης των ηλιακών εκρήξεων στην εσωτερική ηλιόσφαιρα και το διαπλανητικό χώρο.
 3. Η κατανόηση της επίδρασης της ηλιακής δραστηριότητας στη γήινη μαγνητόσφαιρα.
 4. Η βοήθεια στην ανάπτυξη του στεμματογράφου ASPIICS της αποστολής PROBA-3 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
 5. Η εκπαίδευση και εξιδείκευση νέων ερευνητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με έφεση στη διαστημική φυσική.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Γένεση και χρονική εξέλιξη των ηλιακών μαγνητικών πεδίων.
 2. Ηλιακές εκρήξεις και η επίδρασή τους στο ηλιακό στέμμα.
 3. Διάδοση των ηλιακών εκρήξεων στην ηλιόσφαιρα.
 4. Δυναμική και πολυπλοκότητα της εσωτερικής ηλιόσφαιρας.
 5. Η επίδραση του ηλιακού ανέμου στη γήινη μαγνητόσφαιρα.
 6. Βελτιώσεις στην πρόγνωση του διαστημικού καιρού.
 7. Δυναμική των γήινων ζωνών ακτινοβολίας.
 8. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του οργάνου και την επιστημονική μελέτη των αποτελεσμάτων του στεμματογράφου ASPIICS.
 9. Συντονισμός, διαχείριση, αξιολόγηση και δημοσιότητα του επιστημονικού προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
HNSWR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βλάχος Λουκάς
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσίγγανος Κανάρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Νίντος Αλέξανδρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαρρής Εμμανουήλ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1373
Mis:
377274
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
477 250.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-4ΚΨ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ