Νησιωτικοί Πολιτισμοί σε Διαχρονική Προοπτική: Η Περίπτωση της Θηρασίας

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η πολυεπιστημονική και διαχρονική μελέτη της Θηρασίας και η εφαρμογή της θεωρίας του νησιωτισμού.

Οι Στόχοι της πράξης είναι να καταγράψει την εξέλιξη του νησιού διαχρονικά και να διερευνήσει το φυσικό του δυναμικό.

Δράσεις:

 1. Συλλογή υποβάθρων-χάρτες και αεροφωτογραφίες.
 2. Ψηφιακή επεξεργασία του αναγλύφου του νησιού.
 3. Θεματική ανάλυση των χρήσεων γης και των ειδικών χαρακτηριστικών του νησιού.
 4. Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις.
 5. Ψηφιακή επεξεργασία σχεδίων αποτύπωσης.
 6. Μελέτη του πολεοδομικού ιστού των οικισμών.
 7. Μελέτη εγκαταστάσεων υπαίθρου.
 8. Μελέτη της διαχείρισης των υδάτων.
 9. Μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
 10. Συλλογή και επεξεργασία εθνογραφικών δεδομένων.
 11. Προγραμματισμός και παρακολούθηση των εργασιών. Εφαρμογές της θεωρίας του νησιωτισμού στη Θηρασία. Διάχυση αποτελεσμάτων.
 12. Μελέτη των υλικών καταλοίπων που εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας.
 13. Σχεδιασμός συστήματος Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
 14. Εισαγωγή στοιχείων της επιφανειακής έρευνας στο σύστημα GIS και μελέτη της κατανομής του αρχαιολογικού υλικού ανά εποχές.
 15. Μελέτη των Αρχαιολογικών και ιστορικών στοιχείων για την περίοδο του Μεσαίωνα και των Πρώιμων Νεότερων χρόνων.
 16. Μελέτη της εξορυκτικής δραστηριότητας στη Θηρασία στη νεότερη και σύγχρονη εποχή.
 17. Εντατική αρχαιολογική έρευνα επιφανείας και μελέτη του τοπίου.
 18. Γεωλογική και γεωμορφολογική έρευνα.
 19. Μελέτη του ρωμαϊκού τοπίου.
 20. Γεωφυσικές διασκοπήσεις για τον εντοπισμό αρχαιολογικών δομών σε επιλεγμένες θέσεις της νήσου Θηρασίας.
 21. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
islather
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παλυβού Καλλιρρόη
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τζαχίλη Ίρις
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σμπόνιας Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαρρής Απόστολος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
687
Mis:
377272
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
596 240.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΝΩ3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ