Διεπιστημονική διερεύνηση και ταυτοποίηση των ροταϊών, Bartonella Henselae και Leishmania από παιδιά και ζώα φορείς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Σημασία για τη δημόσια υγεία

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι να διερευνηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των παθογόνων από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα, να προταθούν προληπτικά μέτρα, να αξιολογηθεί η ανοσολογική απάντηση σε κάθε παράγοντα και να βελτιωθεί η θεραπευτική προσέγγιση.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των διαγνωστικών μεθόδων.
  2. Μελέτη της αιτιοπαθογένειας των παθογόνων παραγόντων σε ανθρώπους και ζώα.
  3. Αξιολόγηση και βελτίωση της θεραπευτικής αγωγής.
  4. Ανάλυση κινδύνουγια τον καθορισμό προληπτικών μέτρων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Δράσεις:

  1. Συντονισμός και επικοινωνία των ερευνητικών ομάδων – Δημοσιότητα και αξιολόγηση.
  2. Απομόνωση και γενετικός χαρακτηρισμός των στελεχών Bartonella, Leshmania και ροταϊών που απομονώθηκαν από παιδιά στην Αττική και στη Θεσσαλία. Εκτίμηση της ανοσολογικής απάντησης και καταγραφή του θεραπευτικού αποτελέσματος.
  3. Απομόνωση και γενετικός χαρακτηρισμός των στελεχών Bartonella, Leshmania και ροταϊών που απομονώθηκαν από σκύλους και γάτες στην Αττική και στη Θεσσαλία. Εκτίμηση της ανοσολογικής απάντησης και καταγραφή του θεραπευτικού αποτελέσματος.
  4. Σύγκριση της γενετικής συγγένειας μεταξύ των στελεχών που απομονώθηκαν από ανθρώπους και ζώα.
  5. Επιδημιολογική ανάλυση των δεδομένων και παράγοντες επικινδυνότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
RBLHEALTH
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοντός Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καφετζής Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σπύρου Βασιλική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1299
Mis:
377266
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
599 400.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΛΑ8

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ