Μορφές Δημόσιας Κοινωνικότητας στην Αστική Ελλάδα του 20ου Αιώνα: Σύλλογοι, Δίκτυα Κοινωνικής Παρέμβασης και Συλλογικές Υποκειμενικότητες

Abstract: 

http://www.public-sociality.uoc.gr

Ο Σκοπός της πράξης είναι να ερευνηθούν οι μορφές δημόσιας κοινωνικότητας που αναπτύσσονται στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις κατά τον 20ό αιώνα. Στο επίκεντρο είναι σύλλογοι, αλλά και δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες.

Το κεντρικό ερώτημα είναι ποιες μορφές παίρνει και σε τι δράσεις αντιστοιχεί η δημόσια κοινωνικότητα, πώς μετασχηματίζεται και κατά πόσο αποκτά πολιτικό περιεχόμενο.

Οι Στόχοι της πράξης είναι να μελετηθούν διαφορετικές όψεις του θέματος μέσα από την επιμέρους εστίαση κάθε ΕΟ στο πλαίσιο της κοινής προβληματικής και μέσα από κοινές δράσεις (Δ).

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τρεις Ερευνητικές Ομάδες (ΕΟ). Κάθε ΕΟ εστιάζει σε διαφορετική θεματική στο πλαίσιο της κοινής γενικής προβληματικής. Και οι τρεις ΕΟ συμμετέχουν επίσης σε κοινές δράσεις. Συγκεκριμένα:

Η ΕΟ1 εξετάζει συλλόγους και συλλογικές δράσεις που έχουν ως επίκεντρο τους «νέους» και τη «νεότητα» σε διαφορετικές όψεις της ζωής (εκπαίδευση, επαγγελματική μαθητεία, πρόνοια, διαχείριση ψυχικής υγείας ή/και «αντικοινωνικής συμπεριφοράς», συλλογικές διεκδικήσεις κτλ.) και είτε απευθύνονται σε νέους είτε οργανώνονται από νέους.

Η ΕΟ2 ανιχνεύει τη δημόσια δράση εθελοντικών συσσωματώσεων όπως καταγράφεται στον ημερήσιο Τύπο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο (1974-1981), με στόχο μεταξύ άλλων να εξεταστούν πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της δράσης της «κοινωνίας πολιτών», οι πιθανές μεταβολές που εμφανίζει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς και να εντοπιστεί ο βαθμός πολιτικής απήχησης των δημόσιων παρεμβάσεων.

Η ΕΟ3 μελετά συλλογικά υποκείμενα με επικέντρωση στην εντοπιότητα, τη διαχείριση της μνήμης ή το χώρο δράσης – γειτονιά της Αθήνας ή επαρχία.

Οι κοινές δράσεις των τριών ΕΟ περιλαμβάνουν: 
- ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών της έρευνας, με δύο βάσεις δεδομένων, μια βιβλιογραφική και μία για τους υπό εξέταση συλλόγους∙ 
- ένα διαρκές κυλιόμενο ερευνητικό σεμινάριο των ερευνητικών ομάδων∙ 
- εργαστήρια σύνθεσης

Κάθε ΕΟ οργανώνει την έρευνα για τις συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης που έχει αναλάβει γύρω από ίδιες δράσεις: οι ερευνητές και οι ερευνήτριες εντοπίζουν τις βιβλιογραφικές και αρχειακές πηγές, συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα ερευνητικά δεδομένα και τέλος ολοκληρώνουν την ανάλυσή τους. Τα ερευνητικά πορίσματα των επιμέρους μελετών περίπτωσης παρουσιάζονται δύο φορές το χρόνο στο κοινό σεμινάριο των ΕΟ. Έτσι οι ερευνητές και οι ερευνήτριες μπορούν να επεξεργάζονται τη σύνδεση των μελετών τους με την κοινή προβληματική του προγράμματος και να εντοπίζουν τις οριζόντιες και κάθετες συνάφειες μεταξύ τους. Όλοι οι ερευνητές και οι ερευνήτριες συμβάλλουν επίσης στις κοινές βάσεις δεδομένων.

Η παραπάνω δομή αποσκοπεί να επιτρέψει συγκρίσεις και συνθέσεις. Οι τρεις ΕΟ καλύπτουν τα γνωστικά πεδία της ιστορίας, της ιστορικής ανθρωπολογίας και της πολιτικής επιστήμης. Συγκεντρώνει ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Αιγαίου και ΕΚΠΑ καθώς και από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και από τα Πανεπιστήμια Brown των ΗΠΑ και Boğaziçi της Τουρκίας. Απασχολεί επίσης σημαντικό αριθμό νέων ερευνητών και ερευνητριών.

FOPSTUG/377242

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
FOPSTUG
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αβδελά Έφη
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λυριντζής Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Εξερτζόγλου Χάρης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
9
Mis:
377242
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-46Ρ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ