Μιτοχονδριακή Δυσλειτουργία σε Νευροεκφυλιστικές Παθήσεις

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Ενώ η αιτιολογία των ανθρώπινων νευροεκφυλιστικών παθήσεων είναι άγνωστη, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τοξικότητα από γλουταμικό, η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, και/ή η ελαττωματική διαμόρφωση των πρωτεϊνών παίζει κρίσιμο ρόλο. Οι παρατηρήσεις μας ότι μία μετάλλαξη της πρωτεΐνης hGDH2 επιταχύνει την έναρξη της νόσου του Parkinson και ότι μία μετάλλαξη του γονιδίου SLC25 προκαλεί αταξία, έχουν συνδέσει τον μιτοχονδριακό μεταβολισμό του γλουταμικού και την μεταφορά ουσιών διαμέσου των μιτοχονδριακών μεμβρανών με την νευροεκφύλιση.

Οι πποκαμπικές αλλαγές από την υπερέκφραση της hGDH1 συνδέουν τον μεταβολισμό του γλουταμικού με την νόσο Alzheimer. Έχουμε χαρακτηρίσει μιτοχονδριακά συστήματα οξειδωτικής αναδίπλωσης των πρωτεϊνών (Mia40 και Erv1), διαταραχές των οποίων θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμυατροφική πλαγία σκλήρυνση (ALS).

Ο στόχος της πρότασης είναι να δημιουργήσει μία ομάδα επιστημόνων για να μελετηθούν μιτοχονδριακά μεταβολικά ένζυμα και συστήματα μεταφοράς σε σχέση με τα ανθρώπινα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνεται η καλύτερη κατανόηση των μιτοχονδριακών μηχανισμών που εμπλέκονται, η οποία είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη νέων εκλογικευμένων θεραπευτικών μεθόδων.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Μελέτη της μεταφοράς των hGDH1 και hGDH2 διαμέσου των μιτοχονδριακών μεμβρανών.
  2. Δομικές μελέτες hGDH1 και hGDH2.
  3. Δημιουργία μοντέλου GDH knockout στον S. Cerevisiae.
  4. Μηχανισμός οξειδωτικής αναδίπλωσης της πρωτεΐνης SOD1 / ρόλος μεταλλάξεων που προκαλούν ALS.
  5. Ανάλυση έκφρασης και λειτουργίας της SLC25 πρωτεΐνης.
  6. Ανάλυση του SLC25 μοντέλου.
  7. Δημιουργία και ανάλυση των SLC25 διαγονιδιακών ποντικιών.
  8. Γενετικές μελέτες σε ασθενείς με AD, ALS, αταξίες και επιληψία.
  9. Παρακολούθηση και αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MDND
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πλαϊτάκης Ανδρέας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τοκατλίδης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ντούνη Ελένη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
631
Mis:
377226
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-Ν4Ι

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ