Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση των Βαραγόντων Βαλαίωσης Ερυθρών και Λευκών Οίνων από Κρητικές Ποικιλίες. Παραγωγή Οίνων Προστιθέμενης Ποιοτικής Αξίας (ΠΑΛΑΙΟΣΟΙΝΟΣ)

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των παραγόντων παλαίωσης ερυθρών και λευκών οίνων από Κρητικές ποικιλίες. Παραγωγή οίνων προστιθέμενης ποιοτικής αξίας (ΠΑΛΑΙΟΣΟΙΝΟΣ).

Σκοπός: Το παρόν ερευνητικό έργο αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας οίνων από Κρητικές ποικιλίες οινοστάφυλων με την ωρίμανση σε δρύινα βαρέλια και σε βαρέλια από ξύλο ακακίας, και ευκαλύπτου. Θα εξετασθούν και θα βελτιστοποιηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του οίνου κατά την ωρίμανση και συντελούν στην αριστοποίηση της ποιότητάς του. Οι εξεταζόμενες παράμετροι είναι ο τύπος του βαρελιού, η ποικιλία του οινοστάφυλου και ο χρόνος ωρίμανσης. Επίσης, θα διερευνηθεί η απόδοση της ωρίμανσης σε ανοξείδωτα βαρέλια με την προσθήκη ρινισμάτων δρυός και τη χρήση της τεχνικής της μικροοξυγόνωσης,

Στόχοι:

 1. Παραγωγή οίνων προστιθέμενης ποιοτικής αξίας από γνωστές κρητικές ποικιλίες.
 2. Παρακολούθηση της ωρίμανσης και προσδιορισμός βέλτιστου χρόνου ωρίμανσης οίνων ανά τύπο βαρελιού και ποικιλία οινοστάφυλου.
 3. Παρακολούθηση της παλαίωσης των οίνων μετά την εμφιάλωση.
 4. Μελέτη και ανάπτυξη της τεχνολογικής ωρίμανσης οίνων με την προσθήκη ρινισμάτων δρυός σε συνδυασμό με την τεχνική της μίκρο-οξυγόνωσης.
 5. Εφαρμογή συμβατικών και σύγχρονων φασματοσκοπικών και φασματομετρικών τεχνικών ανάλυσης για την καταγραφή και μελέτη του χημικού αποτυπώματος των οίνων κατά την διάρκεια της ωρίμανσης.
 6. Χημειομετρική επεξεργασία των μετρήσεων.

Δράσεις:

 1. Διοίκηση του έργου και διάχυση αποτελεσμάτων.
 2. Αμπελοοινικοί χειρισμοί.
 3. Κλασσικές αναλύσεις οίνων.
 4. Αναλύσεις οίνων με ΑΤR/FTIR.
 5. Αναλύσεις οίνων με UV-Vis.
 6. Αναλύσεις με φασματοσκοπία φθορισμού.
 7. Ποσοτική ανάλυση με NMR.
 8. Μεταβονομική ανάλυση με NMR.
 9. Προσδιορισμός πτητικών ενώσεων με GC-MS.
 10. Οργανοληπτική εξέταση οίνων.
 11. Στατιστική ανάλυση πειραματικών δεδομένων.
 12. Αξιολόγηση της πρ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
OLDWINE
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Νταής Φώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βελεγράκης Μιχάλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φυσαράκης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
719
Mis:
377213
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΡΘΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ