Μηχανισμοί Παθογένειας της νόσου Πάρκινσον

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Μηχανισμοί Παθογένειας της νόσου Πάρκινσον θα εκτελεστεί ως εξής:

 • Υποέργο 1: Μηχανισμοί Παθογένειας της νόσου Πάρκινσον
 • Υποέργο 2: Προμήθεια Αντιδραστηρίων.

Στη νόσο Πάρκινσον (ΝΠ), οι υπάρχουσες συμπτωματικές θεραπείες σταδιακά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους και οδηγούν σε σημαντικές επιπλοκές. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανάπτυξης α) νευροπροστατευτικών θεραπειών, και β) βιολογικών δεικτών. Αυτή η ανάγκη θα καλυφθεί μέσω της Διαλεύκανσης της παθογένειας της ΝΠ.

Έχουμε συγκροτήσει μία διεπιστημονική ομάδα για την μελέτη

 • ανάπτυξης βιολογικών δεικτών για τη ΝΠ βασισμένων στην α-συνουκλεΐνη (ΑΣ),
 • γονιδίων που επηρεάζουν την τοξικότητα της ΑΣ σε κυτταρικά μοντέλα,
 • αλληλεπίδρασης της ΑΣ με κύτταρα της μικρογλοίας και το νευροπροστατευτικό παράγοντα Nurr-1,
 • ζωικών μοντέλων και φαρμακολογικών αναστολέων της hGDH2.

Σκοπός: Η διαλεύκανση μηχανισμών που οδηγούν σε νευροεκφυλισμό στη ΝΠ και η ανάπτυξη καινούργιων βιολογικών δεικτών και θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Στόχοι:

 1. Μελέτη της ΑΣ στη ΝΠ.
 2. Μελέτη μηχανισμών νευροπροστασίας, νευροτοξικότητας και φλεγμονής σε μοντέλα ΝΠ.
 3. Μελέτη δυσλειτουργίας των μιτοχονδρίων και του γλουταμικού οξέος στη ΝΠ.

Δράσεις:

 1. Μέτρηση ΑΣ σε πλάσμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, και ΕΝΥ ασθενών με ΝΠ και πληθυσμό ελέγχου.
 2. Συσχέτιση πολυμορφισμών του ΑΣ γονιδίου με τα επίπεδα της πρωτεΐνης.
 3. Ανεύρεση γονιδίων που τροποποιούν την τοξική δράση της ΑΣ.
 4. Ανάλυση ντοπαμινεργικού φαινοτύπου και φλεγμονώδους αντίδρασης διαγονιδιακών ποντικών που παρουσιάζουν υπερέκφραση της ΑΣ και μείωση Nurr1.
 5. Μελέτη της επίδρασης του Nurr1 στην φλεγμονώδη αντίδραση μικρογλοιακών κυττάρων σε εκκρινόμενες μορφές ΑΣ.
 6. Δημιουργία και Μελέτη Διαγονιδιακών Μυών που Εκφράζουν την Αγρίου Τύπου hGDH2 (wt-hGDH2) και την παραλλαγμένη μορφή της (Ala445-hGDH2).
 7. Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός ουσιών που αναστέλλουν την λειτουργία της hGDH2.
 8. Εξωτερική Αξιολόγηση-Συντονισμός-Τεχνική-Οικονομική Υποστήριξη-Δημοσιότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
PATHPD
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Στεφανής Λεωνίδας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βασιλάτης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πλαϊτάκης Ανδρέας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
398
Mis:
377206
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-0Ρ6

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ