Ανάπτυξη και Εφαρμογές Καινοτομικής Οργανολογίας και Πειραματικής Μεθοδολογίας Αστροσωματιδιακής Φυσικής

Abstract: 

«ΘΑΛΗΣ – EAΠ – Ανάπτυξη και Εφαρμογές Καινοτομικής Οργανολογίας και Πειραματικής Μεθοδολογίας Αστροσωματισιακής Φυσικής Υποέργο 1 : «Ανάπτυξη και Εφαρμογές Καινοτομικής Οργανολογίας και Πειραματικής Μεθοδολογίας Αστροσωματιδιακής Φυσικής»

Σκοπός:

Να συμβάλει στη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων, στο σχεδιασμό, κατασκευή & λειτουργία του πολύ μεγάλου όγκου Υποθαλάσσιου Μεσογειακού τηλεσκόπιου νετρίνων, KM3NeT, στην ανάπτυξη της οργανολογίας ενός δικτύου ανιχνευτών SuperNova, να μελετήσει την Φυσική των κοσμικών ακτίνων, να προβεί σε εφαρμογές της οργανολογίας και πειραματικής μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί για το περιβάλλον και την εκπαίδευση.

Στόχοι:

Η ανάπτυξη καινοτόμου οργανολογίας, εργαλείων προσομοίωσης, ανάλυσης δεδομένων και πειραματικής μεθοδολογίας για την ανίχνευση νετρίνων, η ανάπτυξη ανιχνευτών σωματιδίων, ηλεκτρονικών συστημάτων ταχείας ψηφιοποίησης σήματος καθώς & πειραματικές τεχνικές για την ανίχνευση & μελέτη Εκτεταμένων Ατμοσφαιτικών, η ανάπτυξη εφαρμογών της οργανολογίας ανιχνευτικών συστημάτων & η εκμετάλλευση των ερευνητικών εγκαταστάσεων ως περιβάλλοντα προώθηση εκπαιδευτικών & επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές & το ευρύ κοινό.

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 26 ΔΡΑΣΕΩΝ

 • Ανάπτυξη/συμπλήρωση/βελτίωση λογισμικού προσομοίωσης & ανακατασκευής των φυσικών χαρακτηριστικών κοσμικών σωματίων k μεθόδων βαθμονόμησης 1,2,3,5,6,12,14,15,13,18
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων 4,9,11
 • Ανάπτυξη οργανολογίας, σχεδιασμός και κατασκευή σφαιρικού ανιχνευτή: 7
 • Ανάπτυξη ανιχνευτικών διατάξεων, λειτουργία συστοιχίας κ συνδυαστική λειτουργία δικτύων ανιχνευτών HELYCON 8, 10,16,19
 • Συμβολή στον τελικό σχεδιασμό του KM3NeT 17
 • Ανάπτυξη/σχεδιασμός/κατασκευή πρωτοτύπου SuperNova 20
 • Λειτουργία του πρωτοτύπου, μικρού μεγέθους, σφαιρικού ανιχνευτή 21
 • Λειτουργία του συστήματος μέτρησης της ραδιοκυματικής ακτινοβολίας 22
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος 23
 • Διάχυση αποτελεσμάτων 24
 • Διοίκηση του έργου 25
 • Αξιολόγηση 26

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ASTRONEU
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τζαμαρίας Σπυρίδων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φανουράκης Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαββίδης Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιόκαρης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γκιάλας Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
595
Mis:
377067
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
599 150.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Ω9-ΟΝΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ